artikel

Hollander gaat op zeker met transportsoftware en simulatie

Logistieke dienstverlening 1441

Hollander gaat op zeker met transportsoftware en simulatie
“Binnenkort weten we per rit wat backhauling kost en oplevert, én kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren”, aldus Thomas Maas, manager operations bij Hollander Barendrecht.

Twee speerpunten staan voorop in de ICT-aanpak van logistiek dienstverlener Hollander Barendrecht: de simulatie van alle interne logistieke stromen en de uitrol van de Logi-App als een backhaulingsysteem. De efficiency van de versketen moet omhoog. Nieuwe investeringen moeten daar voor gaan zorgen.

Logistiek dienstverlener Hollander Barendrecht werkt hard aan het realiseren van twee speerpunten: de simulatie van alle interne logistieke stromen en de uitrol van de Logi-App, een backhaulingsysteem. Beide worden gekoppeld aan het bestaande TMS. Het doel is om de backhaulingprocessen te verbeteren. Volgens manager operations Thomas Maas zijn de investeringen onmisbaar voor het verbeteren van de efficiency in de versketen van het bedrijf. “We kunnen nu veel beter dan voorheen antwoord geven op de vraag wat er intern gebeurt en welke effecten handelingen hebben op onze logistieke prestaties.”

Verbetering ketensamenwerking

De investeringen in de monitoring- en de transportapplicaties horen wat Maas betreft bij de stappen die de logistiek dienstverlener zet op weg naar meer en betere ketensamenwerking. De logistieke werkzaamheden die Hollander Barendrecht verricht voor The Greenery en supermarktketens Plus en Jumbo luisteren steeds nauwer. Enerzijds willen opdrachtgevers beter dan ooit geïnformeerd worden, anderzijds wil Hollander Barendrecht de warehouse- en transportprocessen verbeteren. Aanvullend ontstaat er in de markt een schaarste aan chauffeurs en voertuigen.

Lees ook: Hollander Barendrecht decor voor les ketensamenwerking

Meten backhauling

Hollander is in 2017 gestart met het optimaliseren van de backhaulingketen, tussen de teler, een regionaal dc, de klant, het retourencentrum en het eigen dc. De backhaulinginitiatieven leveren inmiddels een omzet op van tweeëneenhalf miljoen euro, en flexibiliteit in de dienstverlening naar Plus. Maas geeft aan dat hij het gevoel had, uiteraard aangevuld met de nodige berekeningen, dat er met de backhaulingactiviteiten geld te verdienen moest zijn. “Maar hoeveel precies, ofwel hoeveel kosten we eraf moeten halen, wisten en weten we niet. Dat is de reden waarom we nu zoveel energie steken in zowel de monitoring als het TMS van Mendrix en de Logi-App. Binnenkort weten we per rit wat backhauling kost en oplevert én kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.”

Monitoren processen

De simulatiesoftware die in samenwerking met Systems Navigator en Mike Gelderblom als optimalisatiespecialist vanuit Hollander Barendrecht is ontwikkeld, is bijna live. De tool geeft alle stappen weer binnen de processen van het bedrijf. Van de binnenkomst van de pallets tot het vertrek naar de winkels. “Elke situatie is na te bootsen. We testen veel; sterker nog, we hebben een wachtlijst met zaken die we willen testen. Je kunt niet alles tegelijk proberen. Elke uitkomst kan aanleiding zijn tot een verandering.” Maas noemt het erg prettig dat de monitoringtool nu gereed is omdat de ldv’er bezig is met de inrichting van het laatste deel van het pand. “Dit omvat 12.500 m2, in gebruik is al 25.000 m2. We kunnen ook aan klanten laten zien welke stappen we willen zetten en daadwerkelijk uitvoeren. Wat mij betreft hoort dat ook bij ketenregie. Dat begint immers hier intern al. Voor het nieuwe pand kunnen we monitoren hoe processen op elkaar aansluiten.” De Systems Navigator software was al in gebruik bij bedrijven in de olie- en gasbranche, maar ook in de productiesector. “Bij mijn weten zijn we de eerste in de retail- en logistieke sector.”

“Het monitoringmodel liet zien dat we onze resources, zowel mensen als machines, op een andere manier of een ander moment zouden kunnen inzetten.”

Sneller testen

Het testen van wat wel en niet werkt, staat op dit moment dus centraal bij de logistiek dienstverlener in versproducten. Het testen moet leiden tot meetbare effecten van een verandering. Maas: “De druk op de aanlevering van versproducten is hier het grootst tussen drie en zes uur ’s middags. We wilden weten wat het effect zou zijn als we één productgroep aan de andere kant van het pand zouden lossen. Dat bleek inderdaad de druk iets te verlichten. Het kostte ons dankzij de monitoringtool nu maar tien minuten om dit inzicht te krijgen. De software neemt een stuk onderbuikgevoel weg.”

Retourencentrum

Eén van de eerste daden na de livegang van de monitoringtool was het opnieuw onder eigen beheer brengen van het retourencentrum. Deze ‘insourcing’ afdeling is op het terrein in Barendrecht gevestigd, maar werd door een derde partij beheerd. “Het monitoringmodel liet zien dat we onze resources, zowel mensen als machines, op een andere manier of een ander moment zouden kunnen inzetten. Dit zou kunnen leiden tot een stijging van de productiviteit danwel een daling van de kosten. Ook stelt de tool ons in staat om een betere afweging te maken tussen wel of niet op zondag werken.” De monitoringapplicatie is inmiddels een standaard onderdeel van het projectmanagement.

Automatisering transportdata-uitwisseling

Hollander beschikte tot voor kort over een plansysteem voor het verwerken van orders en het plannen van routes, het TMS AKB Tracc. Het Mendrix’ backhaulingsysteem dat de ldv’er nu uitrolt, koppelt met deze applicatie. De backhaulingsoftware krijgt eveneens een koppeling met de Logi-App die de chauffeurs gebruiken. “Bij de start zijn de functies die de chauffeurs  gebruiken nog beperkt tot het zien van de route en bijvoorbeeld het melden van schades. Er zullen meer functies volgen”, stelt de manager operations. Het TMS is wederom een stap richting een meer geautomatiseerde werkwijze. Een klant van Hollander zet een opdracht klaar in de backhaulingsoftware en deze arriveert automatisch in het planpakket. Geeft de planner een akkoord, dan krijgt een chauffeur de backhaulingopdracht. Deze geeft aan hoeveel ruimte aan laadmeters hij heeft in het voertuig. “Het AKB Track plansysteem maakt een match. Nu gebeurt dit nog door middel van een telefoontje, binnenkort verloopt dit traject semi-automatisch. Hetzelfde geldt voor het facturatieproces van de backhaulingactiviteiten. We willen hiermee onder andere chauffeurs zoveel mogelijk vrijmaken van het invoeren van data: dat moet ze geen tijd kosten.” De kans is groot dat Hollander ook de fustadministratie aan de Logi-App zal koppelen.

Losse applicaties

De keuze voor losse applicaties in plaats van één geïntegreerd pakket is een heel bewuste, vertelt Maas. “We willen dat alles altijd los te gebruiken is. Daarmee verwachten we te voorkomen dat als er een grote verandering plaatsvindt of zich een betere applicatie aandient, we moeite hebben om die te integreren in het IT-landschap.” De applicaties geven samen de onderneming het beeld dat deze nodig heeft om een rol als ketenregisseur op zich te nemen.

Samenwerken

Nauwe samenwerking is er met logistiek dienstverlener Simon Loos en met vervoerder Euser. Die samenwerking is er niet alleen omdat de krapte op het gebied van vervoer en chauffeurs toeneemt. “Uiteraard is het dreigende tekort wel een mooie stok achter de deur om meer te gaan samenwerken. Voor Plus zijn we met Simon Loos enkele combinatieritten gestart, met als doel om auto’s zoveel mogelijk te laten rijden.” Maas is blij met de opkomst van systemen als Quicargo en Transmetrics, die beter inzicht geven in hoeveel ruimte er nog is in een voertuig. “De eerste ervaring met Quicargo is prima.”

Regisseursstoel

Retailers zetten in toenemende mate in op control towers waarbinnen vervoerders en logistiek dienstverleners data delen over vervoersstromen van en naar een winkel of een distributiecentrum. Maas is van mening dat control towers absoluut toegevoegde waarde kunnen bieden, maar geeft ook aan dat hij Hollander graag zelf ook in de regisseursstoel ziet zitten. “We moeten er vooral voor blijven zorgen dat we onze systemen makkelijk kunnen aansluiten op de systemen van derden. Dat kunnen we. Ik zie hieruit op de korte termijn nog wel mooie combinaties voortkomen. Aanvullend verwacht ik ook dat transporteurs een steeds grotere rol gaan spelen binnen de logistieke keten. Ze zullen in toenemende mate de planning van het transport gaan overnemen van dienstverleners en verladers zonder eigen vervoer.” In het streven om zoveel mogelijk data digitaal uit te wisselen ondersteunt Hollander alle vervoerders door de Logi-App beschikbaar te stellen. “We willen uiteindelijk ons systeem 100 procent op orde hebben en alle data digitaal kunnen verwerken.”

Lees ook: Hollander Barendrecht pakt ICT en data uitwisseling aan

Reageer op dit artikel