artikel

Bakker Logistiek vindt oplossing voor verlaging verzuim

Logistieke dienstverlening

Bakker Logistiek vindt oplossing voor verlaging verzuim

Bakker Logistiek wilde zijn verzuim reduceren van ruim zes naar vier procent. In samenwerking met het bedrijf ‘de oplossing’ is hiervoor een Eigen Regie-model opgezet waarin leidinggevenden een cruciale rol spelen. In slechts acht maanden tijd is het verzuim al met bijna anderhalf procent gedaald.

– tekst komt van de leverancier –


Bakker Logistiek kende een verzuim van ruim zes procent. Yvette Bakker is als directie-assistente verantwoordelijk voor het bijhouden van ziekmeldingen. Ze vertelt: “Vorig jaar zijn we met het bedrijf de oplossing’ om tafel gaan zitten om te kijken hoe we ons verzuim zouden kunnen reduceren. Uit dat gesprek kwam naar voren dat leidinggevenden een veel actievere rol zouden kunnen spelen. Zij kennen immers de mensen in hun team het best, zij weten wie er op de tenen lopen en wie er juist goed in hun vel zitten. En ze kennen ook de privésituatie van hun medewerkers. Door proactief signalen te herkennen kunnen leidinggevenden veel ziekteverzuim voorkomen. En wordt een medewerker toch ziek, dan is de houding van de leidinggevende ook deels bepalend voor hoe snel iemand zich weer beter meldt.”

 

Training leidinggevenden

Om leidinggevenden beter voor deze taak uit te rusten hebben ze allemaal een training gehad. Daarin ging het niet alleen om heel praktische zaken, zoals ‘wat kost verzuim?’ en ‘wat wordt er van de werkgever verwacht in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter?’, maar ook om de wat meer zachte kant zoals ‘hoe herken je de signalen dat iemands belastbaarheid afneemt?’ en ‘hoe pak je een gesprek aan met een medewerker die zich ziek meldt?’.

Yvette: “De training heeft leidinggevenden meer bewust gemaakt van hun eigen rol in het terugdringen van verzuim. Ze hebben met elkaar voorbeelden uit hun eigen team besproken. Maar ze hebben ook hele praktische tips gekregen, zoals: als een medewerker zich ’s ochtends ziek meldt terwijl jij op dat moment heel druk bent, neem dan die ziekmelding aan en beloof later op de dag terug te bellen. Dan kun je ook echt de tijd nemen om te horen wat er aan de hand is, en kun je je oprechte interesse en bezorgdheid uitspreken.”

Een andere praktische tip is om contact te houden met mensen die ziek thuis zitten, zodat zij op de hoogte blijven van wat er op het werk speelt en binding blijven houden met hun werk. Om die reden vinden alle gesprekken met langdurig zieken altijd plaats op de eigen werkplek en in aanwezigheid van de leidinggevende. “Dan kunnen medewerkers daarna nog even langs bij collega’s om koffie te drinken en bij te praten.”

 

Diverse specialisten
Bakker Logistiek huurt verschillende (arbo)diensten in via ‘de oplossing’. Zo is er een bedrijfsarts die bepaalt welke begeleiding mensen nodig hebben. Medewerkers die langer dan zes weken ziek zijn worden begeleid door een case manager. Daarnaast biedt het bedrijf ondersteuning bij re-integratie en doet de een van de specialisten waar de oplossing mee samenwerkt een arbeidsdeskundig onderzoek als er twijfels zijn of iemand weer op zijn oude werkplek kan terugkeren.

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat in een periode van acht maanden het verzuim met zo’nanderhalf procent is gedaald. “We zitten nu tussen de 4,5 en 5 procent”, zegt Yvette. “Dat komt door de goede samenwerking tussen alle betrokkenen: onze leidinggevenden, ‘de oplossing’ en alle specialisten die het bedrijf inhuurt voor specifieke begeleiding. We hebben daardoor veel meer zicht op de situatie van een zieke medewerker en kunnen daardoor betere begeleiding bieden, niet pas als een medewerker langdurig ziek wordt, maar al voor die tijd. Zo voorkomen we dat werknemers uitvallen. En worden mensen toch ziek, dan zijn ze door de intensievere begeleiding sneller weer aan de slag.”

 

Bakker Logistiek
Bakker Logistiek is gespecialiseerd in transport en warehousing van food en aanverwante producten. Het bedrijf is met 1100 medewerkers en tien vestigingen een van de grootste logistieke dienstverleners op het gebied van geconditioneerde en gekoelde producten. Dagelijks zijn ruim 300 Bakker-vrachtwagens voor meer dan 100 opdrachtgevers op weg naar bestemmingen in de Benelux en in Duitsland.
Reageer op dit artikel