artikel

Logistieke kengetallen: lessen uit Duitsland

Logistieke dienstverlening

Logistieke kengetallen: lessen uit Duitsland

Zowel Europese verladers als logistiek dienstverleners moeten scherp aan de wind zeilen om in 2012 een positief resultaat te kunnen boeken. Maandelijkse logistieke kengetallen zijn hierbij essentieel, maar er zijn grote verschillen in de kengetallen die bedrijven gebruiken.

Zegt u het maar: logistieke kosten als % van de omzet, omloopsnelheid van producten in het distributiecentrum, % leverbetrouwbaarheid per klant, aantal gepickte orders per medewerker per uur … Maar welke logistieke kengetallen zijn voor u het belangrijkst, en geldt hetzelfde voor uw klanten of logistieke dienstverlener?

 

In Nederland weten we betrekkelijk weinig over de logistieke kengetallen die verschillende bedrijven het belangrijkst vinden, maar onze oosterburen gaan uiteraard niet akkoord met een dergelijke onwetendheid. De BVL (vergelijkbaar met onze Vereniging Logistiek Management) heeft begin 2012 een onderzoek onder 431 verladers en logistieke dienstverleners laten uitvoeren naar de belangrijkste logistieke kengetallen die in Duitse bedrijven gebruikt worden. Daarbij is een onderverdeling gemaakt tussen vijf typen kengetallen: financieel (kosten), logistieke proces (o.a. leverbetrouwbaarheid), klant (o.a. retouren), innovatie (aantal vernieuwingen) en risico (aantal verstoringen). Gemiddeld gebruiken Duitse bedrijven 14 logistieke kengetallen voor hun maandelijks managementrapport aan de directie, maar er is een grote variatie: 25% gebruikt minder dan 10 kengetallen en 15% meer dan 20.

 

Opmerkelijk verschil

Zoveel bedrijven, zo veel verschillende logistieke kengetallen. In het gebruik van individuele kengetallen valt lastig een lijn te trekken. Opmerkelijk is dat het type kengetallen dat gebruikt wordt wel wat verschilt tussen verladers en logistiek dienstverleners. De verladers kijken meer naar kengetallen voor het proces en de klant, terwijl dienstverleners meer naar de financiële kengetallen en dus naar de kosten kijken. Logisch wellicht, omdat dienstverleners vaak door hun opdrachtgevers wordt gevraagd om vooral hun kosten strak te managen.

Opmerkelijk is wel dat dienstverleners minder snel de kosten van fouten (24%) als kengetal bijhouden dan verladers (41%). Bij de proceskengetallen is het juist andersom: voor verlader zijn leverbetrouwbaarheid (81%) en omloopsnelheid van de voorraden (80%) essentieel, terwijl deze voor dienstverleners weer minder frequent in maandelijkse rapporten voorkomen (beiden 63%). Bij de klantkengetallen blijkt vooral het aantal retouren voor verladers een cruciaal kengetal (63%), terwijl dat voor dienstverleners veel minder geldt (35%).

Achterlopen op Duitsers
Een hoop cijfers, maar wat leren we hieruit? Allereerst zien we dat dienstverleners deels andere kengetallen in hun maandelijkse managementrapporten gebruiken dan verladers. Dat kan gevaarlijk zijn, want je wilt als dienstverlener die operationele trends opmerken die je klanten belangrijk vinden. Meer aandacht voor proces en klantgetallen dus in de maandelijkse rapportages, ook richting de klant. Daarnaast merk ik ook dat we op het gebied van kennis over logistieke kengetallen achterlopen bij de Duitsers …. De tijd is gekomen om deze achterstand in te lopen.

 


Dit artikel is eerder verschenen in Logistiek Magazine…

Reageer op dit artikel