artikel

Dure diesel maakt sector juist sterker?

Logistieke dienstverlening

Dure diesel maakt sector juist sterker?
Dure Diesel

De hoge brandstofprijzen hebben dramatische gevolgen voor de transportsector. Vele bedrijven gaan failliet en de TLN luidt de noodklok. Maar welbeschouwd zou de dieselprijs eigenlijk helemaal niet levensbedreigend moeten kunnen zijn. Hopelijk wordt deze crisis het startpunt voor een sterkere sector die niet zo afhankelijk is.

 

‘Zestig procent van de ondernemers in het internationaal wegvervoer draait dit jaar met verlies. Oorzaak is de grote stijging van de dieselprijs. Dat blijkt uit cijfers die TLN gisteren presenteerde. Volgens de wegvervoerorganisatie zijn in de eerste vier maanden van dit jaar al tweehonderd bedrijven failliet gegaan of gestopt. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 125 ondernemingen. Vooral de kleinere bedrijven redden het niet.’

 

Nee, dit is geen recent bericht maar een artikel in NRC Handelsblad van 8 juni van het jaar 2000. Nu, bijna twaalf jaar later, kan het bericht bijna letterlijk weer worden gebruikt. Ook nu zorgt de dieselprijs voor grote problemen en ook nu worden vooral de kleinere bedrijven in het bestaan bedreigd.

 

Hoe kan het dat de sector in die twaalf jaar blijkbaar niets geleerd heeft en zich nu precies dezelfde problemen weer voordoen? Het antwoord moet helaas zijn dat de sector te veel versplinterd is, te weinig innovatiekracht heeft en onvoldoende is geprofessionaliseerd.

 

Kraljic zegt: uitknijpen

In het recente persbericht van de TLN staat te lezen: “Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de transportondernemers die gebruik maakt van brandstofclausules, moeite heeft om deze toe te passen, omdat opdrachtgevers gemaakte afspraken niet altijd nakomen.” Uiteraard zijn brandstofclausules slimme constructies (creëert een gezamenlijk gevoel van risico tussen opdrachtgever en transporteur) en natuurlijk is het ethisch (zeer) verwerpelijk dat partijen de afspraken niet nakomen. Maar economisch is dit fenomeen wel te verklaren, bijvoorbeeld met de welbekende Kraljic matrix.

 

 

 

Een opdrachtgever, als inkoper van transport, weet dat er heel veel organisaties zijn die prima in staat zijn om de gevraagde transport te leveren en dat er vrijwel geen onderscheid zit tussen die aanbieders. Transport is een “commodity” en transporteurs zitten daarmee aan de linkerkant van de matrix. Zeker in de huidige financiële crises volgen opdrachtgevers daarom Kralic’s advies: gebruik je inkoopmacht om de transporteurs uit te knijpen.

 

Uit de hoek waar de klappen vallen

Om rechtsboven in de Kraljic matrix te komen moeten transportondernemingen unieke diensten aanbieden en groot genoeg zijn om een serieuze gesprekspartner voor de opdrachtgevers te vormen. Voor de transportondernemingen is daarom het devies: zorg ervoor dat je een unieke propositie hebt zodat opdrachtgevers jouw diensten weten te waarderen. Dit vraagt investeringen in bijvoorbeeld klantrelaties, IT-systemen en (het opleiden van) mensen. Zeker in tijden waarin het geld schaars is, zijn zulke investeringen moeilijk op te brengen. Verregaande samenwerking tussen en/of consolidatie van transportondernemingen is daarom noodzakelijk.

 

Innoveren en professionaliseren

De transportondernemingen zullen moeten professionaliseren en innoveren. En dat gaat aanzienlijk verder dan de chauffeurs (liever laat dan nooit) een cursus “zuinig rijden” te laten volgen. Bijvoorbeeld via Dinalog wordt diep nagedacht over innovaties in de logistieke sector. Transportondernemingen zullen daar veel meer dan nu het geval is bij moeten aanhaken.

 

Crisis is een kans

Hopelijk wordt, anders dan twaalf jaar gelden, de huidige malaise wel aangegrepen om fundamentele veranderingen door te voeren. Voor sommige transportbedrijven zal het te laat zijn en dat is zeer te betreuren voor alle hardwerkende mensen die het treft. Maar de sector moet vooruit en er zijn vele kansen om juist nu fundamentele veranderingen door te voeren in plaats van af te wachten tot de volgende crises. Mogelijkheden genoeg. Zo gezien is de crisis inderdaad een kans om een sterkere sector te bouwen.

Reageer op dit artikel