artikel

Twintig groene kansen voor logistieke dienstverleners

Logistieke dienstverlening

Twintig groene kansen voor logistieke dienstverleners
Opportunity radar PricewaterhouseCoopers: KLIK OP DE AFBEELDING VOOR EEN VERGROTING

In het rapport Transportation & Logistics 2030 schetsen adviesbureau PwC en het Supply Chain Management Institute twintig kansen voor logistiek dienstverleners. Deze zijn afgeleid van de trend dat consumenten bewuster naar de milieubelasting van producten gaan kijken.

Kansen in producten en diensten:

           

1. Virtueel leveren

Informatiedragers en poststukken kun je ook digitaal leveren in plaats van fysiek.

 

2. Eco-consultants

Bedrijven die veel expertise opbouwen met groene logistiek kunnen andere bedrijven hierin gaan adviseren.

 

3. Slow transport

Logistieke dienstverleners kunnen zich specialiseren in langzaam transport waarbij energieverbruik is geminimaliseerd.

 

4. Samenwerken met concullega’s

Denk aan samenwerken bij het beleveren van winkels in binnensteden.

 

5. Low Cost Logistics

Zeker als de olieprijs oploopt, willen bedrijven de prijs van logistieke diensten kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld sommige taken zelf te doen. Hier kunnen dienstverleners op inspelen.

 

6. Fabbing Supply Chain

Fabbing is trend waarbij consumenten zelf een product driedimensionaal kunnen "uitprinten". Logistieke dienstverleners kunnen inspelen op deze trend en zich specialiseren in het aanleveren van de benodigde materialen voor fabbing.

 

Kansen in finance en accounting:

              

7. Mobility Account

Met een mobility account wordt voor iedere werknemer bijgehouden hoeveel CO2-uitstoot hij/zij veroorzaakt voor het bedrijf. Bedrijven met een mobility account kunnen zich "groen" profileren.

 

8. CO2 Ticker

Een CO2 Ticker houdt per product bij hoeveel emissies tijdens productie en transport worden veroorzaakt. Logistieke dienstverleners spelen een belangrijke rol bij het zo laag mogelijk houden van CO2 ticker.

 

9. Green Credits

Bedrijven kunnen "waardebonnen" verdienen als ze voor milieuvriendelijke producten kiezen. Ook logistieke dienstverleners zou dit aan hun klanten kunnen aanbieden.

 

10. Total Emission Monitoring

Naast CO2-uitstoot kunnen bedrijven ook inzicht geven in andere aspecten van milieuvervuiling zoals geluidshinder of uitstoot van stof of nitraten.

 

11. Sustainability Rating Agency

Bedrijven willen zich naar stakeholders verantwoorden voor hun duurzaamheidsbeleid. De inzet van duurzame logistieke dienstverleners speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Kansen in processen en organisatie:

           

12. Innovation Management

Onder logistieke dienstverleners is actief innovatiemanagement nog lang niet zo gebruikelijk als in andere sectoren. Hier liggen nog kansen.

 

13. Scenario Culture

Als logistieke dienstverleners meer in scenario’s gaan denken zijn ze beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

 

14. Research Cooperation along the Supply Chain

Waar bedrijven nu vaak onderzoek doen in samenwerking met scholen en universiteiten daar zal dat in de toekomst vaker gebeuren in combinatie met andere schakels in de supply chain. Dit levert betere inzichten op.

 

15. CO2 Driven Supply Chains

Supply chain-initiatieven die positief werken op de CO2-emissie zijn bijvoorbeeld: minder vaak leveren, alternatieve transportmiddelen, slimmer plannen en andere laadeenheden.

 

16.  Total Emissions Management

Echt groene bedrijven kijken niet alleen hoe ze hun CO2-uitstoot kunnen, maar ook naar andere aspecten van milieuvervuiling zoals geluidshinder of uitstoot van stof of nitraten.

 

Kansen in strategie en beleid:

          

17. Local Patriot

Consumenten krijgen meer interesse in locale producten, dicht bij huis gekweekt of geproduceerd. Logistieke dienstverleners kunnen hierop aansluiten en zich ook als zo’n locale speler profileren.

 

18. Corporate Social Responsibility & Ethics

Bedrijven die inzetten op duurzame supply chains leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij.

 

19. High Tech Logistics

Technologiegedreven logistieke dienstverleners die over de nieuwste ICT beschikken bieden klanten betere mogelijkheden om realtime bij te sturen.

 

20. Home delivery specialist

Door files en steeds drukkere stadscentra kunnen logistieke dienstverleners zich profileren met innovatieve vormen van stadsdistributie.

 

 Klik hier om het volledige rapport te downloaden.

 

… of ga naar de website www.pwc.nl/logistiek

 

Reageer op dit artikel