artikel

2W Logistiek: voormalig concurrenten vinden elkaar

Logistieke dienstverlening

2W Logistiek: voormalig concurrenten vinden elkaar
2W Logistiek

Zeeland kent veel relatief kleine transportbedrijven. Fuseren zou voor een aantal een goede overlevingsstrategie zijn. Maar tussen droom en daad staan vaak Zeeuwse trots en concurrentiedrang. Opmerkelijk is daarom het geruisloze samengaan van Wondergem Kapelle en Van der Wekken Food Logistics.

Zeeland kent veel relatief kleine transportbedrijven. Fuseren zou voor een aantal een goede overlevingsstrategie zijn. Maar tussen droom en daad staan vaak Zeeuwse trots en concurrentiedrang. Opmerkelijk is daarom het geruisloze samengaan van Wondergem Kapelle en Van der Wekken Food Logistics.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Wondergem Kapelle / Van der Wekken Food Logistics   Leverancier/dienstverlener: 0
Plaats: Kapelle  
Branche: logistiek & transport   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

De Zeeuwse familiebedrijven Wondergem Kapelle en Van der Wekken Food Logistics zijn beide gespecialiseerd in het gekoeld geconditioneerd vervoer van levensmiddelen.
  
Tijdens een logistiek innovatieproject in Zeeland, uitgevoerd door innovatienetwerk Syntens, kwamen de transporteurs erachter dat er een verbindende kracht was: ze werkten allebei voor dezelfde klant, Sligro Food Group. Sterker nog, deze groothandel was voor zowel Wondergem als Van der Wekken de grootste opdrachtgever.
  
Beide bedrijven zagen groeikansen bij Sligro. Maar afzonderlijk van elkaar – als concurrenten die elkaar in de wielen konden rijden – zou het lastig worden die groei ook daadwerkelijk te realiseren. Toen dit besef bij grootaandeelhouder Wim Wondergem doordrong, greep hij vrijwel direct de telefoon en zocht contact met Piet van der Stel van Van der Wekken Food Logistics. Wondergem wilde praten over samenwerking.

 

In zes maanden rond

Van der Stel bleek daar open voor te staan. Al snel ging het gesprek niet over een gewone samenwerking, maar over een fusie. ‘Wij zagen in dat een fusie van de beide bedrijfsactiviteiten de beste oplossing was’, vertelt Wondergem. ‘Wil je echt kunnen groeien, dan moet je een nieuwe organisatie oprichten waarin ook de beide bedrijfsculturen kunnen samengaan.’ Bij een overname van de een door de ander zou de uitgangspositie minder goed zijn geweest, denkt Van der Stel. ‘Het moest een samengaan op basis van gelijkwaardigheid worden. We hebben daarbij steeds gedacht vanuit het belang van de klant, Sligro. Die heeft baat bij een grote, betrouwbare toeleverancier. Niet bij een onzekere samenwerking tussen twee transporteurs die tegelijk elkaars concurrenten zijn op de Zeeuwse markt.’
  

In zes maanden was de fusie een feit. De nieuwe combinatie is op 1 januari jl. van start gegaan onder de naam 2W Logistiek BV. Het bedrijf heeft 80 chauffeurs en een wagenpark van 60 trucks. Tijdens de besprekingen was ook Syntens-adviseur Schellekens betrokken. Hij vervulde vooral de rol van klankbord en procesbegeleider. ‘Als ik deze fusie vergelijk met andere

Over Syntens

Syntens is het innovatienetwerk dat werkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers die kosteloos advies willen over innovatie in hun bedrijf kunnen contact opnemen via www.syntens.nl of 088-444 0 444.

fusies in de logistiek dan valt mij de enorme openheid op van de betrokken directeuren en aandeelhouders’, blikt Schellekens terug. ‘Bij veel fusies zie je de energie wel eens naar binnen slaan, waarbij de verschillende betrokkenen er dubbele agenda’s op na blijken te houden. Dat speelde bij 2W Logistiek niet.’

 

Aan dezelfde tafel

2W Logistiek heeft twee directeuren: Joost de Maat (voorheen Wondergem Kapelle) en Piet van der Stel (namens Van der Wekken Food Logistics). Volgens De Maat was het moeilijkste aan het fusieproces het samensmelten van twee bedrijfsculturen. ‘Als je jaren naast elkaar opereert en elkaars concurrenten bent, is het voor chauffeurs in het begin vreemd samen een nieuw bedrijf te vormen, met elkaar in één kantine te zitten. Daarnaast waren er verschillen in afspraken met chauffeurs. De verschillen zaten onder meer in vergoedingen van reiskosten en dergelijke. Ook hier zijn we zo transparant mogelijk mee omgegaan. Dat houdt in: praten, uitleggen wat het voordeel is van de fusie en benadrukken dat bestaande rechten en plichten worden gerespecteerd.’
  
Dat de boodschap goed is overgekomen, blijkt volgens Van der Stel uit het feit dat sinds de fusie geen enkele chauffeur is opgestapt, terwijl daar wel rekening mee was gehouden. ‘We hebben altijd gezamenlijke informatiebijeenkomsten georganiseerd, nooit los van elkaar. Dat werkte. Al na enkele weken zag je dat chauffeurs van beide bedrijven in de kantine bij elkaar aan tafel aanschoven.’ Verder werd de fusiegedachte bevorderd door het werk slim te verdelen: bij een dok waar vroeger een Van der Wekken-truck zou hebben gelost, werd nu een Wondergem-wagen geparkeerd en vice versa.

 

Innovatie bevorderen

Het doel van de fusie is synergie. Volgens Wim Wondergem betalen de voordelen zich kort na het samengaan al uit. ‘Het is merkbaar in kostenbeheersing, maar ook het ene gezicht naar buiten toe werkt positief. Zo is de fusie zeer goed ontvangen door Sligro.’ Piet van der Stel en Joost de Maat benadrukken dat het samengaan ook gedaan is met het oog op groeimogelijkheden in het Zeeuwse. In Vlissingen wordt een nieuwe containerterminal gerealiseerd en bij Axel komt een nieuw tuinbouwcomplex. Ook daar zal behoefte zijn aan geconditioneerd gekoeld transport.
   

John Schellekens blikt meer dan tevreden terug op de fusie. De innovatieadviseur ziet dit als resultaat van strategisch denken over de toekomst van logistiek Zeeland. ‘Netwerk- en innovatiebijeenkomsten blijken meteen tot iets vruchtbaars te leiden. Ik hoop dat meerdere Zeeuwse logistieke bedrijven het voorbeeld van Van der Wekken en Wondergem durven te volgen. Want ik ben ervan overtuigd dat Zeeland een goede logistieke toekomst heeft. Maar bedrijven moeten wel innovatief durven te zijn.’

    

Auteur: Rutger Vahl

Reageer op dit artikel