artikel

Drie broers Van Vliet buigen zich over opvolging

Logistieke dienstverlening

Drie broers Van Vliet buigen zich over opvolging
Van Vliet

Transport- en Aannemingsbedrijf Van Vliet uit Sliedrecht wordt geleid door drie broers. Nu ze allen de vijftig naderen of zijn gepasseerd, begint de opvolgingsvraag actueel te worden. Alle broers hebben kinderen. Wie mag er in de zaak?

Transport- en Aannemingsbedrijf Van Vliet uit Sliedrecht wordt geleid door drie broers. Nu ze allen de vijftig naderen of zijn gepasseerd, begint de opvolgingsvraag actueel te worden. Alle broers hebben kinderen. Wie mag er in de zaak?

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Transport- en Aannemingsbedrijf Van Vliet   Leverancier/dienstverlener: 0
Plaats: Sliedrecht  
Branche: logistiek & transport   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Zoals het is gegaan bij Van Vliet, zo gaat het bij veel familiebedrijven. Vader start de onderneming, na verloop van tijd komen er kinderen in de zaak en als vader aan het eind van zijn loopbaan uitstapt, nemen de zonen of dochters het stokje over. Maar wat te doen als die zonen en dochters ook op leeftijd komen en over stoppen gaan nadenken? Wie van de vaak vele kinderen krijgen de eer het bedrijf voort te zetten? En hoe zorg je ervoor dat de andere nazaten niet jaloers worden of hun deel van de onderneming opeisen?
   

Dat is de fase waarin het bedrijf Van Vliet nu zit. Het bedrijf, dat zich richt op zand- en grindtransport, aanneming van grond- en sloopwerken en het verwerken van sloopafval, wordt geleid door de drie zonen van de oprichter. Inmiddels zijn de broers op een leeftijd gekomen dat ze over hun eigen opvolging moeten nadenken. ‘Er stond bij ons niets op papier over eigendomsverhoudingen of opvolging’, vertelt de jongste zoon, Bart van Vliet (46). ‘Dat hoefde ook niet, want we kunnen als broers goed met elkaar opschieten en weten wat we aan elkaar hebben. Maar nu ook onze kinderen een rol in de onderneming gaan spelen, is het tijd te verzakelijken.’

  

Verzakelijking

De noodzaak van verzakelijking kwam naar voren in een Innovatie Scan van adviesorganisatie Syntens. Deze snelle inventarisatie legt de zwakke plekken in een bedrijf bloot en geeft aan waar innovatiekansen liggen. ‘Innovatie heeft niet alleen betrekking op technische aspecten’, zegt Syntens-adviseur Arnold Monshouwer die de scan bij Van Vliet uitvoerde. ‘Het verbeteren van de organisatiestructuur is net zo goed innovatie.’
 

Er werd besloten dat over de toekomst moest worden nagedacht. Van Vliet koos ervoor een ‘familiestatuut’ op te stellen, een document waarin ‘gevoelige zaken’ binnen het bedrijf worden vastgelegd. Opvolging is in potentie zo’n gevoelig onderwerp. Wie mag er op termijn het bedrijf overnemen? Mag dat ook iemand van buiten de onderneming zijn? Hoe staat het met de eigendomsverhoudingen, en hoe gaat de overdracht financieel? ‘Over dat soort onderwerpen werd binnen de familie weinig gepraat, we wisten er niet goed raad mee’, zegt Van Vliet.
  

In het familiestatuut is onder meer opgenomen op welke voorwaarden kinderen aandeelhouder kunnen worden. Van Vliet: ‘Voor de continuïteit van het bedrijf willen we dat kinderen ervaring in en buiten de onderneming hebben opgedaan.’ Ook buitenstaanders mogen aandeelhouder worden, op voorwaarde dat ze full time in de zaak komen en er geen sprake is van belangenverstrengeling.

  

Niet onderste uit de kan

Het belangrijkste van het statuut is de financiële paragraaf. Welke financiële voorwaarden zijn er aan de overdracht? Wat is de waarde van het bedrijf en hoe moeten de opvolgers de overname financieren? Volgens Syntens-adviseur Monshouwer heeft Van Vliet als bedrijf gekozen voor een opmerkelijk ‘sociale overdracht’. ‘Bij veel familiebedrijven is de zaak tevens de pensioenvoorziening. Je ziet dat de eigenaars een maximale verkoopprijs willen, want anders gaat het ten koste van hun oudedagsvoorziening. De drie broers bij Van Vliet willen hun opvolgers echter niet opzadelen met een enorme last.’
   

Bart van Vliet: ‘We kiezen voor een constructie waarbij we een lege  werkmaatschappij oprichten waarin alle bedrijfsmiddelen zitten. Als broers zijn we aandeelhouder van die werkmaatschappij, waarbij een opvolger mede-aandeelhouder  kan worden. De werkmaatschappij betaald huur aan de holdings. Van die huur gaan wij als broers, na de opvolging, leven. Het betekent dat onze opvolgers geen miljoenen op tafel hoeven te leggen om eigenaar te worden van de bedrijfsmiddelen en de goodwill. Op die manier voorkomen we dat wij als eigenaars een financieel blok aan het been van onze opvolgers worden.’

  

Naar een bedrijfsplan

Een volgende stap is het opstellen van een toekomstvisie. Ook dat hoort bij de verzakelijking. Van Vliet vertelt dat de broers in het verleden veel op gevoel deden. Dat leverde soms mooie winst op, maar het gebeurde ook wel eens dat er impulsief werd geïnvesteerd in een machine die vervolgens nauwelijks gebruikt werd. ‘We gaan nu duidelijk omschrijven waar we met het bedrijf naartoe willen.’
  

Syntens-adviseur Arnold Monshouwer fungeert daarbij als klankbord: ‘Ik ga geen bedrijfsplan schrijven voor Van Vliet, maar probeer het denken over de strategie te bevorderen, werp vragen op, ben eigenlijk een katalysator van het denkproces.’ Van Vliet vindt de rol van Monshouwer nuttig. ‘Syntens wijst ons op de belangrijke punten, weet waar de valkuilen zijn. Als het nodig is kunnen zij ons vanuit hun netwerk met andere partijen in contact brengen. Door de klankbordfunctie van Monshouwer hebben we meer inzicht gekregen in ons bedrijf en in het belang van een goede communicatie. Wat bijzonder prettig is is dat Syntens niets hoeft te verkopen. Ze zijn echt onafhankelijk.’

 

Foto: Bart van Vliet (links) en Syntens-adviseur Arnold Monshouwer op het terrein van Vliet Transport Sliedrecht. – Foto De Beeldredactie, Marco de Swart

 

Over Syntens

Syntens is het innovatienetwerk dat werkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers die kosteloos advies willen over innovatie in hun bedrijf kunnen contact opnemen via www.syntens.nl of 088 444 04 44

 

Reageer op dit artikel