artikel

Logisticus denkt mee met soldaat in het veld

Logistieke dienstverlening

Logisticus denkt mee met soldaat in het veld
Jan Broeks en Walther Ploos van Amstel

Hoe kijken CEO’s naar logistiek? Hoe gaan ze om met de gangbare theorieën? Maar ook, wat vinden wetenschappers van de logistieke praktijk? De Vereniging Logistiek Management (VLM) en het vakblad Logistiek brengen praktijk en theorie op het hoogste niveau bij elkaar. CEO en wetenschapper buigen zich over diverse thema´s. Ze bespreken veranderende concepten in een weerbarstige praktijk.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 8 februari 2008.

Hoofdstuk 4: Generaal Jan Broeks (Landmacht) en Walther Ploos van Amstel (NLDA)
 
Thema 1 : Focus op operatie

Broeks: “Logistiek is binnen de krijgsmacht meer dan alleen distributie en transport. Ook onderhoud aan wapensystemen, aan voertuigen en medische hulpverlening valt onder mijn commando. Ongeveer 85 procent van dat commando is militair en dus uitzendbaar. Eind 2007 zaten 240 mensen van de Logistieke Brigade in Afghanistan. Gemiddeld genomen hebben we zoveel mensen voor vier maanden in deze operatie. De totale Logistieke Brigade bestaat uit circa 4.500 man.”

Ploos van Amstel: “In Afghanistan is de Logistieke Brigade een logistiek dienstverlener in de meest brede zin. De hele brigade staat in dienst van de operatie, de uitzending naar oorlogsgebied. In de afgelopen decennia veroorzaakte het uitvoeren van dergelijke missies een enorme cultuuromslag. Het knappe van Defensie is dat ze overal ter wereld hetzelfde concept kan uitrollen. De industrie denkt vaak vanuit een product en gaat daarna de keten er bij verzinnen.”

Thema 2: Uitbesteden van taken

Ploos van Amstel: “Om zo effectief mogelijk te zijn in oorlogsgebied, moet je zorgen voor een kleine footprint. Hoe meer je meeneemt, hoe minder flexibel en kwetsbaarder je bent. Bedrijven als Daf laten zien, dat je met minder mensen en minder ruimte toch veel meer kunt presteren. Dankzij uitbesteden.”

Broeks: “Voor een deel doen we dat. Shell zorgt voor brandstof, bijvoorbeeld. Voedseldistributie en drinkwater doet een derde partij. Munitie doen we uiteraard zelf. Ons uitgangspunt is dat we in een nieuw inzetgebied eerst alles met eigen mensen moeten kunnen doen. Als de situatie redelijk stabiel is of als er geen grote operationele risico’s zijn, besteden we meer uit.”

Thema 3: Vraagvoorspelbaarheid

Broeks: “Voor bepaalde goederen zijn minimale voorraadniveaus voorgeschreven. In Afghanistan hebben we voor ten- minste een maand munitievoorraad liggen. Elke twee weken is er een bevoorradingsvlucht.”

Ploos van Amstel: “Hoe ga je om met aantallen? Op een rustige dag vuur je misschien per soldaat één kogel af. Soms is dat een kogelregen.”

Broeks: “Vraagvoorspelbaarheid is onze grootste uitdaging. We moeten daar samen met de klant, de gevechtsbrigades, uit komen. Ontwikkelde logistici, die kunnen meedenken met de soldaat in het veld, zijn nodig.”

Ploos van Amstel: “De civiele logistiek denkt klantgericht en vraaggestuurd. Defensielogistiek moet niet denken vanuit een klant met een eigen mening, maar leren denken vanuit een ‘patiënt’ die op de intensive care komt te liggen en geen idee heeft wat daar gaat gebeuren.”


Thema 4: Belang van logistiek

Broeks: “Logistiek zit in de frontlinie. Letterlijk. Toen in 2006 de eerste Nederlandse voertuigen Afghanistan binnen reden, zat in de voorste wagen een luitenant-kolonel van de Logistieke Brigade. Dat betekent ook dat mijn mensen zichzelf moeten kunnen redden. Op de kazerne zijn ze zeker niet alleen met logistiek bezig. Daar bereiden ze zich voor op overleven op het gevechtsveld.”

Ploos van Amstel: “Logistiek in de zin van fysiek bevoorraden is maar een klein onderdeel. Het draait allemaal om effectiviteit in de inzetgebieden. Hoeveel onderscheidingen officieren ook mogen hebben, iedereen onderschrijft het belang van logistiek.”

Broeks: “Een commandant ter plaatse zal tegenwoordig nooit een beslissing nemen, zonder dat een logisticus bij de besluitvorming betrokken is. De logistiek bepaalt de lengte van de operationele polsstok.”


Thema 5: Moderne hulpmiddelen

Ploos van Amstel: “We brengen steeds meer informatie naar de militair in het veld en we redeneren vanuit zijn positie. ‘Situational awareness’ noemen we dat. Hoe voorkom je ‘friendly fire’ bijvoorbeeld – heel actueel nu vorige maand twee Nederlandse militairen zijn omgekomen door toedoen van eigen mensen. Soldaten moeten een soort ‘tom–tom’ hebben, die alles om hen heen transparant maakt.”

Broeks: “Dat gaat ook gebeuren, is mijn visie. Als een bermbom af gaat, is je eerste reflex om je heen te schieten. Je moet echter weten waar je bent, waar je collega’s zijn en waar de vijand is. ICT kan dat mogelijk maken.”
 

Ploos van Amstel: “Met de huidige elektronische hulpmiddelen kun je al veel doen. De techniek is voorhanden om ter plaatse te besluiten welke zending voorrang moet krijgen.”

Broeks: “Ik stel me een hub-and-spoke structuur voor, waarbij we niet meer gebonden zijn aan één bevoorradingslijn, maar uit alternatieven kunnen kiezen. We kunnen daarmee snel op veranderende omstandigheden inspelen. Voorwaarde daarvoor is volledige transparantie. Zo ver zijn we niet, helaas. Maar we maken grote stappen voorwaarts.”

Reageer op dit artikel