artikel

Sturen ICT en telecom de logistiek dienstverleners?

Logistieke dienstverlening

Telecom en ICT zijn twee onmisbare zaken voor zowel transporteurs als logistiek dienstverleners. Telecom en ICT zijn ook nauwelijks los van elkaar zijn te zien. Het gebruik van boordcomputers is daarvan een mooi voorbeeld. In hoeverre bepalen telecom en ICT de communicatie tussen de leverancier, de logistiek dienstverlener en klant/eindgebruiker. Welke ontwikkelingen zijn er verder te verwachten?

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 20 juni 2008.

De variëteit aan oplossingen en combinaties van oplossingen waarbij telecom en ICT worden gecombineerd is enorm groot. Hierdoor is het lastig voor ondernemers de juiste aanbieder of techniek te kiezen.

Van den Meerendonk en Ewals Cargo Care 

Telecom en ICT-toepassingen zorgen voor het gros van de bruikbare data die wordt gebruikt in de communicatie tussen leveranciers, dienstverleners en eindgebruikers. Van welke oplossingen maken dienst verleners gebruik en welke oplossingen zijn er? Logistiek vroeg het onder andere aan logistiek dienstverleners Van den Meerendonk en Ewals Cargo Care.
   

Boordcomputers trend

"Gevraagd naar trends op het gebied van telecom en ICT kom ik toch snel uit bij het gebruik van boordcomputers", aldus Ricardo D’Andolfi van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Het is volgens hem het meest tastbare onderdeel binnen de transport- en logistieke sector waar telecom en ICT elkaar kruisen. "Boordcomputers zijn het die voor de communicatie zorgen tussen de vrachtauto, thuisbasis en klant. Naar de boordcomputers worden be-richt-en geschoten, en via deze GPRS-berichten of ander dataverkeer is de thuisbasis ook nog eens op de hoogte van de positie van de truck en lading. Bijkomend voordeel is overigens dat het op de planningsafdelingen stukken rustiger is geworden sinds bedrijven vaker gebruik maken van GPRS in plaats van telefoons. Om de data uit GPRS zitten eindgebruikers ook verlegen omdat ze zo exact weten wanneer hun goederen arriveren. Toch zijn er nog duizenden vrachtauto’s in Nederland die nog geen boordcomputer hebben." 
    
Honderden boordcomputers

Leverancier van telecomoplossingen KPN heeft de afgelopen vijf jaar honderden boordcomputers geïnstalleerd in vuilniswagens. De apparaten die zijn geïnstalleerd, zijn vrijwel geschoond van maatwerk. Met die keuze kiest KPN voor een brede doelgroep. Maatwerk is volgens Jan Kroon van KPN bij boordcomputers een aspect dat ervoor zorgt dat dit soort computers niet breed inzetbaar zijn. Kroon werkt bij de afdeling business strategie en innovatie zakelijke markt.
 

Maatwerk maakt het ook lastig om boordcomputers te koppelen aan allerlei aanvullende systemen. Kroon: "De computers waren vijf jaar geleden producten met maatwerk, specifiek ontwikkeld voor de wensen van een bedrijf. Nu zijn er veel meer standaarden, zodat er voor veel bedrijven een standaard voorhanden is. Zo zijn er tegenwoordig standaardkoppelingen met GPS-navigatie, met FMS-Canbus motor management en met temperatuur-, luchtvochtigheids- en schoksensoren in de lading."
  

Kroon verwacht dat de verkoop van boordcomputers flink zal stijgen doordat ze in de toekomst zijn voorzien van veel meer standaarden. "Zoals RFID-lezers waarmee een deel van de Nederlandse vuilnisbakken is uitgerust. Op dit moment werkt KPN aan een upgrade van dit apparaat, zodat het weer voldoet aan de eisen die vandaag de dag aan een dergelijk product worden gesteld."
 

In elk geval krijgt de gebruiker daarmee veel meer tools in handen om data te gebruiken naar de eindgebruiker toe." RFID wordt ook door telecomleverancier BT gezien als een van de kwaliteitsverhogende diensten naar klanten toe. Fedor Hoevenaars: "Naast RFID zijn er nog GPS sateliettechnieken, tracking systems en internet tracking portals. Technieken die langzaam meer worden ingezet om de eigen concurrentiepositie te verbeteren of in te spelen op ontwikkelingen als een hoge olieprijs." Waar Kroon van KPN bij standaardisatie vooral denkt aan producten ziet Hoevenaars standaardisatie vooral op het gebied van applicaties, netwerken, datacenters en leveranciersselectie, mede dankzij de consolidatieslag die zich afspeelt in de logistieke sector.
 

Meer internetgebruik

Het gebruik van ICT en uiteraard de daarbij horende data is overigens ook bewijsbaar gestegen in 2007.

Auteur Sandra Waenink schreef voor het blad Truck en Transport Management (TTM) een artikel naar aanleiding van de jaarlijkse ICT-enquete van TLN. In dit artikel laat zij TLN-voorzitter Alexander Sakkers aan het woord. Volgens Sakkers zit die groei op het gebied van ICT vooral in het gebruik van transportmanagement systemen en boordcomputers. "Maar ook de inzet van ritplanningsystemen en order-entry via internet neemt toe", aldus de voorzitter. In het artikel schrijft Waenink verder over enkele ontwikkelingen die spelen op het vlak van telecom en ICT binnen de transport- en logistieke sector. Sakkers geeft volgens haar aan dat de noodzaak van kostenefficiency door het toepassen van ICT alleen maar toeneemt. "Het is een uitermate belangrijk hulpmiddel om een voorsprong te behouden, vooral in de internationale concurrentiestrijd.
 

Dat is wellicht ook de reden waarom Ewals Cargo Care flink investeerde in ICT gerelateerde oplossingen voor het bedrijf. Jacques Beeker van Ewals over het belang van ICT en telecom: "Boordcomputers zijn erg belangrijk, voor de locatiebepaling en de communicatie tussen de thuisbasis en de chauffeur. Alle info die we via deze weg verzamelen wordt via webkoppelingen doorgezet naar ons transportmanagement systeem in de algemene bedrijfsvoering. Daarnaast gebruiken we natuurlijk nog steeds vaste telefonie en zelfs de fax is nog steeds zeer belangrijk." Volgens Beeker is de onafhankelijkheid en het belang van goede ICT-voorzieningen enorm toegenomen bij Ewals Cargo Care in de laatste paar jaar. "Neem alleen al de implementatie van een planningsoplossing die we de laatste twee jaar gedaan hebben. Vroeger werd er handmatig gepland, nu gebeurt dat via een IT-ondersteunde oplossing. Als het administratieve back-end systeem een dag niet werkte, werd dat vroeger opgevangen door allerlei manuele procedures. Nu is het niet beschikbaar zijn van het planningsysteem, inclusief het back-end systeem dat hieraan real time is gekoppeld, gedurende een tot twee uur wel een groot probleem omdat onze planners hun real time inzicht op de auto’s verliezen. Maar goede ICT biedt vandaag de dag duidelijke voordelen, voornamelijk in het afhandelen van zaken en geven van inzicht in bestaande orders richting grotere klanten."
  

Beveiliging

Data is kostbaar en dus is beveiliging daarvan een item. Des te opvallender was het dat tijdens het evenement Transport en Logistiek 2008 in Nijmegen geen van de presentaties over veiligheid ging. Toch wordt daarin flink geïnvesteerd. "We voeren systemen dubbel uit voor als er in het datacenter zaken fout gaan. Firewalls? Ja, ook die hebben we, je kunt op dat vlak ook niet laks meer zijn. De beveiliging van onze systemen is een vast onderdeel geworden in tendergesprekken tussen ons en de klant", aldus Beeker van Ewals.

Ook bij 4PL’er Van den Meerendonk telt beveiliging. Ronald Rodts: "Beveiliging van de data is volgens mij het allerbelangrijkste binnen het hele werkproces. In de afgelopen vijf jaar is er op dit vlak ongelooflijk veel gebeurd. Destijds verliep alle communicatie via telefoons, nu loopt alles via speciale beveiligde verbindingen."
 

Webbased diensten

In de communicatie tussen leverancier, dienstverlener en eindgebruiker is internet een be–lang– rijk middel geworden. Het is de plaats waar alle data samenkomt vanaf boordcomputers, mobiele telefonie en email en de gegevens over de getransporteerde dan wel opgeslagen goederen. Het web is voor het afhandelen van de communicatie een prima middel. Ewals heeft plannen voor pilots om ook zoiets als de afrekening van geereden kilometers af te handelen. Beeker: "Zo kunnen we leveranciers niet alleen laten zien hoeveel kilometers er zijn gereden, maar ook interactief afwijkingen corrigeren. Het afhandelen van de administratie zal daardoor sneller gaan en minder discussie opleveren dan wanneer je het telefonisch afhandelt. Nu gaan veel rekeningen en bijlagen op papier naar de leverancier en als er iets niet klopt, is het al snel een tijdrovend heen en weer sturen van gegevens om de afwijkingen boven water te krijgen."
 

OPVALLENDE EN NIEUWE ZAKEN

KPN zint op het ontwikkelen van datahubs zoals er in de Rotterdamse haven al een wordt gebruikt. Het is een systeem dat de haven gebruikt voor het overzetten van data van handelspartners bijvoorbeeld rond douanezaken. Partijen kunnen gegevens uploaden in de datahub die daar worden omgezet naar het juiste formaat waarmee ook gecommuniceerd kan worden. Deze data gaat dan alleen naar de partijen die toegang hebben tot deze data en zo bijvoorbeeld altijd weten wat er in een bepaalde container zit. KPN zou dergelijke datahubs graag breder in de markt zetten.

Bij Van den Meerendonk hebben ze als 4PL’er zelf nauwelijks ‘assets’, maar zijn uiteraard wel afhankelijk van de data die uit – in de keten ingezette assets – vrijkomt. Ronald Rodts: "Data hupt nog niet automatisch van het ene systeem bij een transportbedrijf naar een systeem bij ons of bij de eindgebruiker. Wel hebben we verbindingen met alle partijen in de keten en koppelen zo alle beschikbare data aan elkaar. Hele belangrijke data voor ons is orderinfo via EDI, de orderbevestigingen."
 

Bij dataverkeer, vooral tussen trucks en hun thuisbasis, bepaalden roamingkosten vaak de hoogte van de rekeningen. Roamingkosten zijn kosten die worden gemaakt wanneer een truck bijvoorbeeld een landgrens passeert en een GSM of boordcomputer van telecomprovider moet wisselen. De Europese Unie heeft daar volgens Ricardo Dandolfi een stokje voor gestoken en een maximale prijsstelling aan roamingkosten gehangen.

BT ziet in de komende jaren ontwikkelingen op het vlak van kostendrijvers. Hoevenaars: "Zoals het aanbieden van gedeelde IT-omgevingen, bijvoorbeeld een standaard track & trace applicatie. Daarnaast voorzie ik een verdere integratie van mobiele datacommunicatie met vaste netwerken, mede door de uitbesteding van IT-services."

 

Reageer op dit artikel