artikel

Logistiek dienstverleners zien brood in China

Logistieke dienstverlening

Logistiek dienstverleners zien grote mogelijkheden in China, als gevolg van China’s toezegging de regelgeving te versoepelen voor deze bedrijven. Navraag leert dat die mogelijkheden liggen op de handel van China naar het buitenland en vice versa. Inlandse logistiek wil China voorlopig voorbehouden aan de eigen bedrijven.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in LogistiekKrant op 10 juni 2005.

China versoepelt de regels op last van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De grote kansen voor logistiek dienstverleners liggen met name daar waar het de Chinezen aan kennis ontbreekt. Martin Muysers van Archicom Consultants & Architects uit Son: “Logistiek dienstverleners kunnen kennis bijdragen voor integrale keten- en exportlogistiek én toepassing van informatietechnologie.” De meer ontwikkelde kustgebieden met havens en luchthavens zijn de beste plaatsen voor westerse logistieke bedrijven.

Verschillen

De Chinese productiegroei is de logistieke ontwikkeling ver vooruit gesneld. Hierdoor nemen de logistieke kosten van het totale Bruto Nationaal Product in het land twintig procent in, zo schat onderzoeksbureau Transport Intelligence. Dat is twee tot drie keer zoveel dan in westerse landen.

Muysers: “Logistiek is vooral zo duur omdat de meeste logistieke bedrijven actief zijn in één of enkele subsectoren (zoals voorraadbeheer, expeditie of trucking), dus geen integrale logistieke concepten bieden.”

Verder valt uit onderzoek van DTZ Zadelhoff op te maken dat er grote ontwikkelingsverschillen zijn tussen oost en west. Hierdoor is het verplaatsen van goederen onnodig ingewikkeld en duur. Verder laat de infrastructuur buiten de ontwikkelde gebieden te wensen over. Onervarenheid van personeel en ontbreken van opleiding over hoe logistiek strategisch moet worden opgepakt creëert, tenslotte een sfeer van antipathie tegenover gestroomlijnde operaties.

Versoepeling

Met de WTO-versoepeling op komst zien westerse bedrijven hun kans schoon een deel van de markt in handen te krijgen en de inefficiënte Chinese omstandigheden kwijt te raken. De Chinese regering zal dat alleen daar toelaten waar westerse bedrijven toegevoegde waarde meebrengen, zoals de internationale logistiek. In de inlandse Chinese logistiek wil de overheid de inmenging van westerse bedrijven beperken.

UPS en Kuehne + Nagel zijn voorbeelden van bedrijven die in China ruim vertegenwoordigd zijn. UPS zag in een jaar tijd het Chinese exportvolume verdubbelen. Het bedrijf bouwt in 2007 een hub bij Shanghai, wil in twee jaar voor bedrijfsonderdeel Supply Chain Solutions twintig logistieke centra bijbouwen, die het dan in eigen beheer runt.

Volgens Wilko van Wijk, importmanager zeevracht van K+N, is het grootste voordeel van de versoepeling dat je meer zelf kunt doen: “Je bent niet meer afhankelijk van Chinese agenten. Eigen mensen betalen is zeker duurder, maar de kwaliteitsslag die je maakt levert op termijn geld op. Ik vermoed dat vooral de contractlogistiek een flinke groei zal gaan doormaken.”

Reageer op dit artikel