artikel

Transporteurs bouwen samen pompstation

Logistieke dienstverlening

Transporteurs bouwen samen pompstation
pompstation

Drie transportbedrijven uit ’t Zand (Noord-Holland) gaan samen een pompstation bouwen. Dat is goedkoper en praktischer dan elk een eigen pompinstallatie. De gemeente is enthousiast over de bouwplannen, maar de vergunningaanvraag verloopt verre van soepel

De dieselpomp van Bakker & Schilder Transport BV was onlangs toe aan de gemeentelijke controlebeurt. Piet Bakker zag de bui al hangen, want zijn pomp voldeed bij lange na niet meer aan de milieueisen. Bij navraag bleken twee collega-transporteurs op hetzelfde bedrijfsterrein ook van hun dieselpomp af te willen. “Wil je tegenwoordig een pompinstallatie aanhouden op eigen terrein, dan moet je enorm investeren, bijvoorbeeld in vloeistofdichte vloeren. Voor kleinere transportbedrijven zijn die kosten nauwelijks nog op te brengen,” vertelt Bakker.

De drie transportondernemers (Bakker, Voorttrans, Tas Transport) waren het snel eens. De exploitatie van een gezamenlijk, modern pompstation zou de meest voordelige en praktische oplossing zijn. Maar hoe pak je zoiets aan? Bakker sprak met Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers. “Hans Andela van Syntens bracht ons in contact met studenten van Hogeschool Inholland. Zij hebben een haalbaarheidsstudie gedaan. Als transportbedrijven hebben wij samen zo’n vijftig auto’s. We verbruiken per jaar anderhalf à twee miljoen liter diesel. Dat is op zich al genoeg voor een rendabel pompstation, maar de studenten stelden ook nog vast dat andere bedrijven op dit industrieterrein gebruik zouden willen maken van onze pompinstallatie.”

 

Teleurstellend

Aanvankelijk was het plan een dieselpomp te bouwen op het terrein van een van de deelnemende transportbedrijven. Maar dat bleek niet handig. “Met de toestroom van vrachtwagens van andere bedrijven zou de toegangsweg te makkelijk dichtslibben,” zegt Bakker.

De ideale locatie werd gevonden aan de rand van het bedrijfsterrein. Bakker: “De gemeente reageerde enthousiast op ons plan voor een gezamenlijke dieselpomp op deze locatie. Ze juichte het toe dat het bedrijfsterrein een eigen pompstation zou krijgen, want dat zou het vrachtverkeer naar de enige pomp in het dorp flink verminderen, zo zag ook de gemeente in.”

Na de positieve gesprekken op het gemeentehuis werd een vergunningsverzoek ingediend. Tot verbazing van de vier deelnemende bedrijven werd de aanvraag in eerste instantie afgewezen. De beoogde locatie van het pompstation bleek een agrarische bestemming te hebben. “Nogal formalistisch,” noemt Bakker de gang van zaken. “Naast het stuk grond waarop wij willen bouwen, wordt een nieuw stuk industrieterrein aangelegd. Daarmee kan onze locatie alleen op papier nog een agrarische bestemming krijgen. Het zal niet veel moeite kosten om de bestemming te laten veranderen, zodat we snel kunnen gaan bouwen. Onze tweede vergunningaanvraag zie ik vol vertrouwen tegemoet.”

 

Samenwerking

Bakker en co. investeren in de grond en in de ondergrondse installatietanks. Alles boven de grond – de pompinstallaties maar ook de dampafzuiging – komt voor rekening van een oliemaatschappij. De onderhandelingen hierover lopen nog.

De totale investeringskosten voor de drie deelnemende bedrijven, die mede-eigenaar worden van het station, raamt Bakker op twee ton. “Volgens onze prognoses zal de pompinstallatie op redelijk korte termijn winstgevend kunnen zijn.”

Bedrijfsadviseur Hans Andela van Syntens ziet dergelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst vaker gebeuren. “De concurrentie in de logistiek neemt steeds meer toe. Samenwerking is, naast value added logistics, regievoering en digitalisering, een belangrijke strategie voor kleinere logistieke bedrijven.”

Piet Bakker is te spreken over de samenwerking. Een goede manier om kosten te delen en dus geld te besparen, stelt hij. De contacten met zijn collega-transporteurs op het bedrijventerrein zijn goed. “In het geval van de pompinstallatie zaten we snel op dezelfde lijn. Logisch, want je hebt een gezamenlijk belang. Bij het uitbesteden van ritten ligt dat anders, want deze vorm van samenwerking vereist onderling vertrouwen. Dat moet groeien.”

Volgens Bakker komt de transportsector niet onder samenwerking uit. “Wij wisselen regelmatig ritten uit met transporteurs in de buurt en hebben het onderhoud van onze vrachtwagens zelfs volledig bij een collega-vervoerder ondergebracht. Dat scheelt kosten, maar ook stress.”

 

Wat doet Syntens voor de logistiek?

Als netwerkorganisatie wijst Syntens ondernemers die willen innoveren de weg naar adviesorganisaties, kennisinstellingen, leveranciers en business partners. Dit jaar geeft Syntens speciale aandacht aan de logistieke sector. Piet Bakker van Bakker & Schilder Transport BV maakte een paar jaar geleden kennis met Syntens in het kader van het project ‘Nederland gaat digitaal’. Toen hij plannen had voor de bouw van een gezamenlijk pompstation zocht hij opnieuw contact. “Adviseur Hans Andela bracht me in contact met studenten van de Hogeschool INHOLLAND. Zij hebben een haalbaarheidsstudie gedaan. Zelf zou ik daar niet zo snel opgekomen zijn. Die haalbaarheidsstudie is onder meer belangrijk geweest bij de vergunningaanvraag.”

Reageer op dit artikel