nieuws

‘Logistieke netwerken kunnen blockchain moeilijk aan’

Ketensamenwerking 2218

‘Logistieke netwerken kunnen blockchain moeilijk aan’
Rod Franklin van Kühne Logistics University tijdens het Logistics meets Innovation event in Brussel.

Blockchain kan de logistieke sector absoluut helpen bij het overwinnen van vertrouwensdrempels binnen samenwerkingsverbanden, maar de logistieke netwerken kunnen de bijhorende datavolumes nog niet aan. Tijdens het ‘Logistics meets Innovation’ evenement werd duidelijk dat de sector en nieuwe technologie dichter naar elkaar toe komen. Toch zijn er nog belangrijke stappen te zetten.

De inhoud van de derde Logistics meets Innovation bijeenkomst – in Brussel en georganiseerd door Transmetrics – schurkte al heel wat dichter tegen de werkelijkheid aan dan het eerste event met dezelfde titel twee jaar geleden. Het doel bleef onveranderd ‘prikkelen’. De nadruk lag bij deze editie op samenwerking in de keten en in hoeverre blockchain en het fysieke internet kunnen helpen bij het opzetten van innovatieve logistieke netwerken.

Gat tussen werkelijkheid en innovatie kleiner

Dat het gat tussen werkelijkheid en innovatie in de vorm van blockchain en het fysieke internet kleiner is geworden, is het logische gevolg van flinke investeringen hierin. De drijvende factor is de wens om beter te kunnen voorspellen. Partijen uit de logistieke sector horen eveneens bij de investeerders, waaronder de Kühne Logistics University (gelinkt aan Kuehne + Nagel), Ahlers en LogIndex (nogmaals K+N).

Standaardisatie in logistieke netwerken nodig

In de zoektocht naar het kunnen profiteren van innovatie, moet de logistieke sector volgens Rod Franklin van de Kühne Logistics University vooral gaan werken aan het neerzetten van standaarden. Bijvoorbeeld over vormen ladingdragers en bijhorende materialen. “Dat zou te doen moeten zijn, het is bij containers ook gelukt. Bereik je daarover consensus, dan kan iedereen vervolgens over zijn of haar marketing nadenken in de vorm van logo’s, etc.” Ook moeten bedrijven ernaar gaan streven om netwerken op elkaar aan te sluiten, wat het delen van data makkelijker maakt.

iShare

Franklin noemde het voorbeeld niet, maar het Nederlandse iShare zou hiervan een voorbeeld kunnen zijn. “Je hoeft geen data op te geven, je deelt alleen wat nodig is voor een soepele goederenstroom.” Logistieke bedrijven moeten deze ‘flows’ beter willen managen. “Lukt het niet om bepaalde standaarden te creëren, dan zijn de volumes aan data voor de huidige logistieke netwerken te groot om te managen. Je gaat ook geen film streamen met een 56k-modem.” Effectiviteit is volgens Franklin ook het afscheid nemen van een ‘naam’. “Waarom zouden we ons pakketvervoer niet naar een internetprovider tenderen in plaats van naar FedEx, UPS of een ander bedrijf. De naam zou toch geen verschil moeten maken?” Aanvullend noemt hij de capaciteit, van datanetwerken tot crossdockcentra, bepalend voor toekomstig succes. “We moeten iets doen om sneller of effectiever te opereren, wat mij betreft is standaardisatie de sleutel tot succes.”

Betere forecasting dichtbij

Het effectief voorspellen van vraag, van gebeurtenissen, van goederenstomen, het is iets wat in 2002 nog als science fiction werd gezien. Sterker, er werd zelfs een film over gemaakt genaamd Minority Report. De politie was in de film in staat om te voorspellen waar criminaliteit zou plaatsvinden en probeerde dit te voorkomen. Dankzij machine learning en kunstmatige intelligentie zou de logistieke sector volgens Frank Salliau (Mentat-IT en Sven Verstrepen (Ahlers) vergelijkbare forecastmogelijkheden hebben. “Big data en computerkracht en algoritmes helpen bedrijven, dus ook logistiek dienstverleners, bij het clusteren van informatie en het ontdekken van patronen. Van ongestructureerde data over allerlei zaken is nu of in elk geval binnenkort gestructureerde informatie te maken waarmee betere voorspellingen zijn te doen”, aldus Salliau.  Sven Verstrepen voegde daarna vooral nog toe dat een toenemend aantal functies, zoals logistiek-, warehouse- en supply chain managers zal worden vervangen door automatisering. “Dit komt door de groeiende beschikbaarheid van data én geavanceerdere analyses. Overigens is er nog wel wat te winnen, want de gemiddelde beladingsgraad is binnen de EU immers nog maar 43 procent.” Verstrepen beschouwt vervuilde data op dit moment als een van de grootste drempels voor het doen van goede voorspellingen binnen logistieke netwerken. Overigens is met geavanceerde voorspellingssoftware ook al winst te behalen met deels bruikbare info, stelt Asparuh Koev, ceo van Transmetrics en organisator van het event. “Van alle beschikbare data is nu slechts twintig procent bruikbaar, maar daarmee is nu de beladingsgraad ook al beter dan vroeger te voorspellen.”

Fysieke internet en blockchain tegen 2040

Blockchain en soepel op elkaar aansluitende netwerken. Het zijn twee zaken die de logistieke sector vooruit zouden kunnen helpen. Hoewel er inmiddels Blockchain-pilots zijn en bedrijven meer data delen dan ze ooit eerder deden, verwacht Franklin dat het tot 2040 duurt voor iets als het fysieke internet en blockchain leiden tot een grondig getransformeerde supply chain. Blockchain loopt op dit moment nog tegen capaciteitsuitdagingen aan, menen de diverse sprekers, maar het biedt wel enorme kansen. “Vooral omdat het zorgt voor meer vertrouwen, openheid en het feit dat niet telkens voor eenzelfde handeling opnieuw toestemming nodig is in logistieke netwerken”, stelt Joao Monteiro van LogIndex.

 

Reageer op dit artikel