nieuws

Winst sector blijft achter bij stijgende omzet

Home

De bedrijvigheid en omzet in de sector Transport en Logistiek zijn in het eerste kwartaal wederom gestegen. De winst blijft echter achter. Ondanks toenemende volumes blijft de financiële positie van de sector Transport en Logistiek kwetsbaar.

Winst sector blijft achter bij stijgende omzet

Dat concludeert Transport en Logistiek Nederland (TLN) op basis van haar conjunctuurenquête over het eerste kwartaal van 2014. De sector Transport en Logistiek blijft zich langzaam verder herstellen. Het toenemend aantal opdrachten en hogere bedrijvigheid zorgen voor steeds meer ondernemersvertrouwen in de transportsector. Het ondernemersvertrouwen is dan ook naar het hoogste punt in drie jaar tijd gestegen.

Weinig tot geen winst

Toch is het niet louter positief. De vrachtprijs beweegt nauwelijks en blijft op een laag niveau hangen, een belangrijke reden waarom er geen tot weinig winst wordt gemaakt. Hoewel het winstniveau in het eerste kwartaal stijgt, blijft deze achterlopen op de stijging van het niveau van bedrijvigheid en van de omzet. Circa een derde van alle ondernemers meldt een lagere winst terwijl bij veertig procent van de respondenten de winst onveranderd blijft.

Geen loonsverhoging

TLN benadrukt dat veel bedrijven binnen de sector financieel nog te zwak zijn om een kostenverhoging te kunnen overleven. Dat is ook de reden dat de werkgeversorganisatie pleit voor een nul procent loonsverhoging bij het sluiten van een nieuwe cao. Dat is tegen de borst van de werknemersbonden. Zij willen drie procent loonsverhoging.

Reageer op dit artikel