nieuws

LNG is lichtpuntje in kabinetsbeleid

Home

Verladers (EVO) en vervoerders (TLN) willen geen accijnsverhoging en geen bezuiniging op infrastructuur. Gelukkig komt er compensatie voor de accijnsverhoging op LNG.

LNG is lichtpuntje in kabinetsbeleid

De teleurstelling in de logistieke sector op de Miljoenennota betreft vooral de verbetering van het wegennet. Zo gaat de eerder aangekondigde investeringsimpuls van 300 miljoen euro in wegen niet door. Ook vindt er geen inflatiecorrectie op rijksuitgaven plaats, waardoor het kabinet de komende jaren nog eens 1,6 miljard euro minder in infrastructuur investeert. De maatregelen staan in contrast tot de ambities, die het kabinet heeft met de topsector logistiek. Het kabinet laat een belangrijke kans voor een versterking van de werkgelegenheid en de economie liggen, volgens de belangenorganisaties. Deze bezuinigingen komen bovenop de reeds eerder aangekondigde miljardenbezuinigingen op infrastructuur. TLN en EVO bestempelden het Infrastructuurfonds daarom eerder al als ‘plunderpot’.

Liever over de grens brandstof tanken

TLN en EVO waarschuwen ook voor de negatieve effecten van de dieselaccijnsverhoging. Niet alleen gaan ondernemers hierdoor jaarlijks miljoenen euro’s meer  betalen, ook zal de schatkist van het rijk tientallen miljoenen euro’s mislopen. Het loont voor ondernemers steeds meer om in het buitenland te tanken. De concurrentiepositie van Nederland komt als gevolg van deze maatregelen verder onder druk te staan. De organisaties doen daarom een beroep op het kabinet om af te zien van de accijnsverhoging.

Teruggaafregeling voor LNG

Een lichtpuntje is het compenseren van de voorgenomen accijnsverhoging op LNG – een veelbelovende brandstof voor het zware goederenvervoer over de weg en het water. Het kabinet compenseert bedrijven die LNG gebruiken via een zogenoemde teruggaafregeling. Betaalde LNG-accijnzen kan voor een bedrag van 125 euro per 1.000 kilogram LNG in de komende vijf jaar worden teruggevraagd.

Reageer op dit artikel