nieuws

ING: transportsector klimt uit dal

Home

Er gloort hoop voor de transportsector. Hoewel 2013 moeilijk zal blijven, moet toenemende productie in het buitenland leiden tot groei in 2014.

ING: transportsector klimt uit dal

Die verwachting spreekt ING uit in haar kwartaalrapportage waarin de bank diverse sectoren tegen het licht houdt. ING baseert zich op positieve signalen uit de VS en de eurozone. Zij voeden de hoop dat de exportsectoren binnen de Nederlandse economie in de tweede helft van 2013 weer wat zullen groeien. Desondanks zal 2013  resulteren in economische krimp, maar 2014 toont voor industrie, groothandel en transport positieve cijfers, aldus ING. Reden is economische verbetering in de VS en nog altijd mooie (hoewel afzwakkende) groeicijfers in Azië, stelt de bank. In 2014 moet dit leiden tot een verwachte groei van 2 procent in productie.

 

Ook de groothandel en de transportsector klimmen langzaam uit het dal, hoewel de transportsector het eerste deel van het jaar de moeilijkste tijd kende sinds 2009. Meest onder druk qua vrachtvolume staat het wegvervoer. Enerzijds door de zwakke ontwikkeling van de binnenlandse markt, anderzijds door structurele concurrentie uit het buitenland. Lichtpuntje is de verder afnemende filedruk.

Nationaal in mineur

Voor sectoren die grotendeels afhankelijk zijn van binnenlandse vraag, blijft de situatie minder rooskleurig. Zo worden voor bouw, detailhandel en de publieke sector aanhoudende krimp voorzien. De zorgsector groeit in een wat lager tempo dan voorheen.

Situatie per sector

Horeca en detailhandel

Voor de horeca en detailhandel is 2013 opnieuw een jaar van krimp. Het slechte voorjaarsweer heeft de verkopen van food en non-food detailhandel negatief beïnvloed. Tezamen met de terugval in koopkracht en het aanhoudend lage consumentenvertrouwen leidt dit tot een verwachte volumedaling voor de detailhandel van 2,9% in 2013. Voor 2014 wordt een verdere krimp verwacht. Supermarkten beperken de krimp van de sector met een volumeontwikkeling van rond de 0.

Bouw

De bouw kromp in april voor de tiende maand op rij. Nieuwbouw zal in 2013 krimpen door de nog altijd vastzittende woningmarkt.

Agrarisch

Op wereldniveau zijn graanvoorraden hoger en daalt de prijs van graan. Melkveehouders profiteren van zowel een goede vraag- als prijsontwikkeling. Ook aardappeltelers krijgen momenteel hoge prijzen. In de sierteelt en legpluimveehouderij gaat het echter minder.

Publieke sector

Bij de overheid lijkt er voorlopig geen eind te komen aan de krimp. In 2012 daalde bijvoorbeeld de inhuur van goederen en diensten met 7% het hardst in meer dan veertig jaar. Aankomende bezuinigingen maken de situatie niet beter.

Reageer op dit artikel