nieuws

EVO belooft VLM zelfstandigheid

Home

De Vereniging Logistiek Management (VLM) hoeft niet te vrezen voor haar zelfstandigheid, wanneer de leden besluiten om de back-office te integreren met verladersorganisatie EVO. Directeur Machiel van der Kuijl van EVO kwam gisteravond de VLM-leden gerust stellen met de opmerking, dat verladers juist belang hechten aan het bestaan van een onafhankelijke vakvereniging.

EVO belooft VLM zelfstandigheid
EVO-directeur Machiel van der Kuijl

De nieuwe EVO-directeur – op 8 juni volgt hij Dick van den Broek Humpreij op – wilde bij de VLM-leden de angst wegnemen, dat ‘hun’ club op termijn volledig zou opgaan in de 20.000 leden tellende belangenorganisatie. VLM is al een tijdje op zoek naar sterke partner om de financiële problemen en de kwetsbaarheid van de organisatie het hoofd te kunnen bieden. EVO is de enig overgebleven kandidaat na een zoektocht van een half jaar.

 

"Verladers gaan niet de dienst uitmaken"

Van der Kuijl gaf aan waarom EVO geïnteresseerd is in nauwe samenwerking met VLM. "Het is in het belang van verladers, dat overal in de logistieke keten professionals actief zijn met een hoog kennisniveau, niet alleen bij de verladers die wij vertegenwoordigen. Daar speelt een vakvereniging als VLM een grote rol in. Nu het de VLM niet zo goed gaat, willen wij graag bijspringen."

De EVO-directeur toonde begrip voor de emoties en voor het vermoeden onder de leden, dat verladers de dienst gaan uitmaken binnen de VLM. "Die angst is begrijpelijk, maar wil ik graag wegnemen. VLM moet onafhankelijk blijven en een vakvereniging willen zijn voor iedereen in de logistiek. EVO zal zich niet inhoudelijk bezig houden met VLM, maar alleen met de continuïteit."

Naast belangenbehartiging heeft EVO ook kennisontwikkeling in het vaandel geschreven. Dat zou kunnen botsen met de activiteiten van VLM, klonk als opmerking uit de zaal. Van der Kuijl ziet dat anders. "We zijn zeker bezig met kennisontwikkeling, maar we hoeven dat niet zelf te doen. Voor onszelf zien we meer een stimulerende rol. Ook waar het gaat om opleidingen."

 

Eigen directeur behouden voor VLM-leden

Tijdens de aansluitende vergadering probeerde ook het VLM-bestuur de ongerustheid onder de leden weg te nemen. Vice-voorzitter Mieke Damen en penningmeester Jos Kuypers lieten nogmaals weten geen andere optie te zien, dan samenwerking met EVO. Uit voorlopige cijfers rekende Kuypers de leden een forse besparing voor op het huidige kostenniveau. Die besparing komt uit het overhevelen van de bureaubezetting naar EVO. Alle VLM-medewerkers komen dan in dienst van EVO. Wel wil het VLM-bestuur een eigen directeur houden – niet op de loonlijst van EVO – die binnen EVO het VLM-belang in de gaten houdt en aanspreekpunt is voor de leden. Daarnaast krijgt VLM een nieuwe voorzitter als extern boegbeeld.

Op 16 juni roept VLM de leden opnieuw bij elkaar voor een finaal oordeel. Voor die tijd zal het bestuur samen met EVO een intentieverklaring opstellen, waar de leden over kunnen stemmen.

 

"4C niet zo zwaar oppakken"

Voorafgaand aan de ALV hield VLM haar voorjaarscongres 2011 rond het thema ‘Virtualisatie in de keten’. Prof. Ton de Kok presenteerde het 4C4More project als één van de acht Dinalog R&D projecten. In mastersclasses werd het onderwerp verder uitgediept. Daarna sprak Micha Koster (Reining Transport) over de wijze waarop hij als logistiek dienstverlener 4C in de praktijk wil brengen. "Maak het niet te zwaar, begin klein en leer andersom denken, namelijk vanuit het verplaatsen van informatie in plaats van fysieke stromen."

Egbert Guis (Centraal Boekhuis) en Kees Verweij (Buck Consultants) brachten de case Centraal Boekhuis als voorbeeld van een 4C aanpak, "zoals veel meer coöperaties waar Nederland al jarenlang succesvol mee is", aldus Verweij. "Velen van u zijn onbewust bekwaam. Vergeet de futuristische cockpit als het om control towers gaat. Begin van onderaf aan."

Guis doet met Centraal Boekhuis mee in een Dinalog project om weer volgende stappen te zetten als 4C organisatie met veel ervaring. "Het netwerk van bedrijven om ons heen verandert steeds, zeker door de digitalisering in het boekenvak. Daar moeten we op inspelen."

 

 

Reageer op dit artikel