nieuws

Vrouwennetwerk geeft zichzelf nieuwe boost

Home

Met hernieuwde energie is de vLm Community Vrouwennetwerk begin dit jaar weer van start gegaan op een bijeenkomst in Amsterdam. Er staat weer veel op stapel.

Donderdag 13 januari 2011 organiseerde vLm voor het eerst sinds lange tijd weer een bijeenkomst door en voor vrouwen. Dertje Meijer, Algemeen Directeur Haven Amsterdam, opende de dag met een presentatie over de groei ontwikkelingen in de Amsterdamse Haven met als titel: ‘Blueports als essentieel onderdeel voor logistiek netwerk in Noord-Nederland’. Daarna is uitgebreid gediscussieerd over de behoefte aan en de vorm van vrouwennetwerken en de positie van vrouwen in de logistiek.

 

Haven Amsterdam
De Amsterdamse haven was in 2009 de nummer 4 zeehaven in Europa. Dit past in de visie van Haven Amsterdam om in de top 5 van zeehavens van Europa te verkeren. Met een jaarlijks inkomen van 122 miljoen, investeringen van 40-50 miljoen + 500 miljoen in het havenbedrijfsleven en een werkgelegenheid van NZKG van 60.453 (direct en indirecte werkgelegenheid) neemt de haven van Amsterdam een belangrijke positie in in de regio.

 

Presentatie
De haven van Amsterdam verwacht in al haar marktgebieden te groeien. De grootste groeimarkt wordt verwacht in overslag van containers. In 2040 zal deze markt ruim drie keer over de kop zijn gegaan. Wanneer al deze containers over de weg verder worden vervoerd, zal de bereikbaarheid, gezien de huidige files, in Nederland zwaar onder druk komen te staan. De Nederlandse havens willen dit voorkomen door met hun klanten beter gebruik te maken van intermodaal vervoer.

 

Om dit intermodale transport mogelijk te maken, zijn aanpassingen aan de Nederlandse infrastructuur noodzakelijk die door Haven Amsterdam in een visie zijn uitgewerkt. Een pendeldienst vaart tussen de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en vormt een belangrijke nationale schakel. Een pendeldienst met belangrijke bedrijfsterreinen wordt per waterverbinding verbonden met zeehavens en luchthavens. Zo ontstaat een regionale link naar de belangrijke internationale schakels: de havens.

 

Rondleiding
Dertje Meijer vertelde daarnaast trots over de nieuwe kantoortuinen, waar mensen op flexplekken werken. Een spontane rondleiding langs de kantoren volgde. 

 

Discussie
Het tweede deel van de middag is gebruikt om te discussiëren over enkele stellingen. Ook is uitgebreid besproken wat de verwachtingen van de aanwezigen rondom het vrouwennetwerk zijn. Al snel werd duidelijk dat de meeste gasten het leuk vinden om af en toe onderwerpen met een groep vrouwen te bespreken. Uiteindelijk is het echter wel de inhoud die ons verbindt. Dit moet ook het belangrijkste onderdeel van het vrouwennetwerk zijn!

 

Door de discussies over de toekomst van het vrouwennetwerk was de afsluitende borrel een groot succes. Er zijn al veel ideeën bedacht voor een volgende bijeenkomst die waarschijnlijk zal plaatsvinden in het voorjaar van 2011. Houd de vLm agenda dus goed in de gaten!

 

Bekijk hier de hele vLm-nieuwsbrief…

Reageer op dit artikel