nieuws

“Uitspraak Westrandweg grote winst bereikbaarheid Nederland”

Home

Het gezamenlijke bedrijfsleven, bestaande uit verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VNO-NCW West, slaakt een zucht van verlichting nu de Raad van State de tegenstand tegen de aanleg van de Westrandweg definitief ongegrond heeft verklaard.

 Met deze uitspraak is naast de aanleg van een goede ontsluitingsweg voor industrieterrein Westpoort en de Amsterdamse havens, ook de aanleg van de Tweede Coentunnel verzekerd. Hierdoor krijgt de doorstroming van het verkeer in de economische motor van Nederland, de Metropoolregio Amsterdam, een enorme impuls.

   
Nu er duidelijkheid is gekomen over de Westrandweg en Tweede Coentunnel, dienen de plannen voor de verbinding A8 – A9 (bij Krommenie) en de verdubbeling van de N244 (Purmerend – Edam) volgens het bedrijfsleven verder te worden uitgewerkt.

  
Het bedrijfsleven streeft al geruime tijd naar een spoedige aanleg van de Westrandweg in combinatie met de Tweede Coentunnel. Nu aan jarenlang gesteggel een einde is gekomen, kan de schop definitief de grond in. De Westrandweg en Tweede Coentunnel zullen in 2013 gerealiseerd zijn. De Westrandweg, ook wel de Verlengde A5 genoemd, vormt dan de verbinding tussen de A10 bij de Coentunnels via het Amsterdamse westelijke havengebied en knooppunt Raasdorp A5/A9 met de A4 bij knooppunt De Hoek.

   
Met name de files op de westelijke Ring A10 bij Amsterdam en ten noorden van de hoofdstad verminderen door de aanleg van deze weg en tunnel. Hierdoor verbetert de ontsluiting van steden als Zaanstad en Purmerend richting de rest van Nederland. Uit de economische wegwijzer van EVO en TLN blijkt dat het bedrijfsleven jaarlijks minimaal 10 miljoen euro schade lijdt door filevorming rond de Coentunnel.

Reageer op dit artikel