nieuws

“Logistiek park Moerdijk niet nodig”

Home

Logistiek park Moerdijk is niet nodig. Dat is de conclusie van een onderzoek van de TU Delft in opdracht van Milieudefensie. De verwachte vraag naar nieuwe bedrijventerreinen zou door de provincie Noord-Brabant te optimistisch zijn berekend, terwijl er bovendien ten onrechte wordt uitgegaan van de komst van industriële bedrijven naar het bestaande bedrijventerrein Moerdijk.

“Logistiek park Moerdijk niet nodig”
'Logistiek park Moerdijk niet nodig

Dat terwijl niet te verwachten is dat die bedrijven zich de komende twintig jaar op het terrein zullen vestigen. Maar door de reservering van beschikbaar bedrijventerrein verkleint de provincie wel het totale beschikbare areaal, zo stellen de onderzoekers van de TU Delft in het rapport ‘Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk’.

 

Paradoxale situatie

Het onderzoek spreekt van een paradoxale situatie omdat in de plannen van de provincie een nieuw terrein wordt aangelegd, terwijl er op het bestaande bedrijventerrein Moerdijk grond braak zal blijven liggen. Vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik is de aanleg van logistiek park Moerdijk, dat een omvang moet krijgen van 150 hectare, daarom geen logische keuze.

 

Buitengebied

Aanvankelijk wilde de provincie Noord-Brabant in Moerdijk een nieuw bedrijventerrein van 600 hectare aanleggen. Door het jarenlange verzet van bewonersorganisatie Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk, Milieudefensie en de gemeente Moerdijk is dat al teruggebracht tot 150 hectare. Provinciale Staten besluiten op 23 mei of zij, in het kader van de provinciale Interim Structuurvisie, de aanleg van logistiek park Moerdijk mogelijk gaan maken.

 

Lees ook

Reageer op dit artikel