nieuws

Betrokkenheid uitzendkracht begint bij manager

Home

De flexwerkers in het bedrijf groeten en hetzelfde kerstpakket geven als vaste medewerkers, zijn sleutels voor het vergroten van betrokkenheid van logistiek personeel. De leidinggevende speelt hierbij een belangrijke rol. Dit blijkt uit onderzoek van Universiteit Twente in opdracht van uitzendorganisatie Manpower.

Betrokkenheid uitzendkracht begint bij manager
Groeten

Steeds meer bedrijven willen passie zien bij hun mensen, ook de uitzendkrachten. Het belang van het boeien en binden van het personeel is ondertussen bij de meeste logistieke bedrijven wel doorgedrongen. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

 

Uitkomsten

Een aantal belangrijke uitkomsten uit het onderzoek zijn voorgelegd aan Paola van der Spek, afdelingsmanager Flexgroep bij FloraHolland in Naaldwijk en Paul van den Broek, general manager ND Logistics in Venray.

 

Persoonlijke rechtvaardigheden

Uit het onderzoek blijkt dat de alledaagse omgang cruciaal is, zoals bijvoorbeeld de medewerkers groeten. Het gaat om de beleefde persoonlijke rechtvaardigheden, een vriendelijke en respectvolle bejegening van het personeel. Van den Broek: “Wij zien en behandelen uitzendkrachten als zijnde medewerkers met een vast arbeidscontract. Er wordt geen onderscheid gemaakt.”
Van der Spek: “We gaan er van uit dat je iemand aan moet spreken zoals je zelf ook aangesproken wilt worden. Onze medewerkers waarderen in de meeste gevallen een begroeting of een kort gesprek met hun manager.”

 

Managers

Betrokkenheid ligt vaak ten grondslag van het management. Je ziet dat managers gezamenlijk een dag de hei op gaan. Ze komen geïnspireerd terug, lopen vervolgens de werkvloer weer op, maar wat gebeurd er dan vervolgens mee. Dat is vaak niet duidelijk en meetbaar. Van der Spek: “Voor medewerkers op de vloer is vaak niet alles direct zichtbaar. Soms wordt er gedacht dat heisessies veel geld kosten en zien mensen in de productie er niet rechtstreeks iets van terug. De inspiratie die het management extern op doet en het toepassen ervan in de praktijk is niet altijd gemakkelijk of meteen goed merkbaar voor de medewerkers. Maar de ervaring heeft ook geleerd dat consequent zijn en laten zien dat het management ook bezig is in het belang van de medewerkers aan alle kanten wat oplevert.”

 

Hetzelfde kerstpakket

Hoe zit het met het kerstpakket? Vaak krijgen uitzendkrachten niet hetzelfde pakket. De beleving is essentieel, daar wordt volgens het onderzoek te weinig bij stil gestaan.
Van der Spek: “Ook bij ons krijgen uitzendkrachten niet hetzelfde pakket als een vaste medewerker. Wij proberen wel aan de uitzendkrachten te laten merken dat ze een belangrijke schakel zijn binnen ons bedrijf. Veel uitzendkrachten binnen logistiek hebben bij goed functioneren uitzicht op een contract.”

Van den Broek: “Uitzendkrachten hebben dezelfde rechten en plichten. Dat wil zeggen dat uitzendkrachten ook een opleiding krijgen, gebruik kunnen maken van secondaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, een beoordeling krijgen, over bedrijfskleding beschikken en voor het personeelsfeest worden uitgenodigd.”

 

Personele vraagstukken bij teamleider

In de praktijk zie je dat steeds meer de verantwoordelijkheid voor personele vraagstukken bij de teamleider komt te liggen zoals beoordelingsgesprekken, besluitvorming over arbeidsinhoud en promotie. Van der Spek: “Teamleiders hebben handvaten nodig om hun werk goed uit te voeren. Ontbreekt hier iets in, dan zullen medewerkers direct de gevolgen daarvan merken. Werkoverleg tussen teamleider en manager is dus van essentieel belang. Wij ondersteunen onze teamleiders in het uitvoeren van hun werk. Dit gebeurt door coaching on the job maar ook door opleiding en training.”

 

Keuzemogelijkheden en beoordeling

Meer aandacht voor de flexwerkers kan door ook hen mogelijkheden te bieden om bijvoorbeeld een heftruckcertificaat te halen. Wat er niet is, moet gemaakt worden aan keuzemogelijkheden. Dat wijst het onderzoek uit. Het hebben van plezier in het werk en voldoende uitdaging in de arbeidsinhoud is belangrijk. Er moet een mogelijkheid gecreëerd worden om de behoeften en wensen van flexwerkers ook kenbaar te maken.

Van den Broek: “Op individueel niveau moet worden gekeken waar de succesfactoren van het individu, ook de uitzendkracht, liggen. Als we in staat zijn het individu succesvol te laten zijn, is uiteindelijke ook het team succesvol.”

Van der Spek: “Uitzendkrachten die wat langer bij ons blijven bieden we perspectief in de vorm van een contract en een salarisaanpassing. Ook het voeren van functionerings – en beoordelingsgesprekken met uitzendkrachten is aan de orde van de dag. Op dit gebied zijn nog veel slagen te maken, maar boeien en binden van uitzendkrachten staat bij ons op de agenda.”

 

Manpower witboeken

Manpower onderzoekt trends op de arbeidsmarkt en brengt ze in kaart. De resultaten zijn terug te vinden in de Manpower Witboeken. Binnenkort verschijnt er een nieuw witboek waarin de onderzoeksresultaten van het onderzoek ‘Gerechtvaardigde betrokkenheid?’ van Universiteit Twente zijn opgenomen.

 

In een uitgebreid achtergrondartikel in Logistiek nummer 2, verschijndatum 8 februari, komen de onderzoekers aan het woord en is meer te lezen over de onderzoeksresultaten.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel