nieuws

Vijf redenen waarom overgrote deel projecten mislukt

Home

Ruim zestig tot negentig procent van de projecten in bedrijven mislukt. Dit gaat van belangrijke productlanceringen tot IT-projecten en organisatieherstuctureringen. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het lijkt dus een serieus probleem.

Vijf redenen waarom overgrote deel projecten mislukt
Vijf redenen waarom de meeste projecten mislukken

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat in de meeste projecten vijf cruciale vragen worden genegeerd: 

1. Is de planning op harde feiten gebaseerd?
Bij de meeste projecten is dat niet het geval. Deadlines, doelstellingen en budgetten worden namelijk vaak vastgesteld onder politieke druk van stakeholders of op basis van willekeurige inschattingen. 

2. Is er (voldoende) ondersteuning van de sponsor?
Tweederde van de projectmanagers krijg geen structurele ondersteuning van de projectsponsor. 

3. Worden de gangbare processen in de organisatie gevolgd?
De meeste projectleiders hebben geregeld te maken met stakeholders en senior managers die de formele besluitvormings-, plannings-, prioriterings- en uitvoeringsprocessen omzeilen. Dat is een recept voor mislukking. 

4. Is eerlijk vastgesteld welke vorderingen en risico’s er zijn?
Ook op dit punt gaat het heel vaak mis: problemen en risico’s worden genegeerd of gebagatelliseerd. 

5. Dragen alle teamleden hun steentje bij?
Vier van de vijf projectleiders hebben geregeld te maken met teamleden die niet komen opdagen op vergaderingen, zich niet aan planningen houden of niet competent genoeg zijn om ambitieuze doelen te realiseren.

Bron: MIT Sloan Management Review, Marketing Online

Reageer op dit artikel