nieuws

VIA wil maatregelen tegen uitbuiting Polen

Home

De VIA, Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars, vraagt het kabinet dringend om maatregelen tegen uitbuiting van buitenlandse werknemers. De vereniging wil vooral dat malafide opdrachtgevers aangepakt worden en dat de ketenaansprakelijkheid op dit gebied uitgebreid wordt.

VIA wil maatregelen tegen uitbuiting Polen
Poolse werknemers

Aanstaande dinsdag, 12 december, vindt het Kamerdebat plaats over de effecten van de openstelling van de grenzen. Voordat het debat plaatsvindt, zal VIA een zgn. position paper, waarin haar visie is samengevat, aan het kabinet aanbieden.

 

Klachten

De maatschappelijke en politieke discussie concentreert zich vooral rond aspecten van huisvesting, overlast (en inburgering), en malafide tewerkstelling.

De VIA vindt het van belang dat op deze vragen een overtuigend antwoord komt van overheden in samenwerking met werkgevers.

Gerlof Roubos, directeur van de VIA: “Bij ons ‘meldpunt misstanden’ komen nog regelmatig klachten binnen van buitenlandse werknemers over hun (ex-)werkgever over te lage lonen, huisvesting”.

 

Volgens Roubos ondergraven de – naar schatting 1.700 – malafide uitzendondernemingen, het imago van de 300 bonafide ondernemingen. In de ogen van Via verdienen de arbeidsmigranten meer respect, te meer omdat een groot deel van de economische groei aan hen te danken is.

 

Voorstellen

Wat wil de VIA? Om een eind te maken aan de uitbuiting stelt de vereniging een aantal maatregelen voor:

  1. invoeren van een landelijke kwaliteitsnorm voor huisvesting die de werkgever voor haar werknemer regelt;
  2. uitbreiding ketenaansprakelijkheid, waardoor opdrachtgevers die bewust zaken doen met malafide uitzendbureaus gepakt kunnen worden;
  3. afspraken tussen werkgevers enerzijds en overheden anderzijds over goed werkgeverschap (voorkoming overlast, taaltraining, inburgering).

De VIA vertegenwoordigt de bonafide internationale arbeidsbemiddelaars.

 

Reageer op dit artikel