nieuws

Bijna 40 procent van alle IT’ers onderbetaald

Home

Ruim een jaar loopt nu de actie ‘Verdien jij wat je waard bent?’. IT-ers kunnen hun CV opsturen en hier binnen 48 uur een passend salarisadvies op te krijgen. Als onderdeel van deze actie heeft iSense Staffing een onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat veel IT-ers denken dat ze worden onderbetaald.

Bijna 40 procent van alle IT’ers onderbetaald
IT-ers onderbetaald

Aan het onderzoek deden 300 IT-ers mee, deelnemers van verschillende opleidingsniveau’s, verschillende leeftijden (19-60 jaar) en afkomstig uit heel Nederland. Centraal in het onderzoek stond de vraag hoe IT’ers tegen hun salaris aankijken. Denken ze dat hun salaris marktconform is? Vinden ze dat ze er iets op vooruit moeten gaan?

 

Niet marktconform

Op de vraag of ze denken dat hun salaris marktconform is, denkt 38,8 procent dat ze minder verdienen dan ze waard zijn. Vooral medewerkers met MBO als hoogst afgeronde opleiding denken dat ze minder verdienen, het gaat hier om 43,8 procent. Ook mensen die in dienst zijn van de eindklanten denken minder te verdienen, 41 procent. Slechts 13,8 procent van alle ondervraagden denkt meer te verdienen, het gaat hier vooral om gedetacheerden.

 

Gemiddelde salaris

Het gemiddelde salaris onder de 300 respondenten is € 3870. Zo’n 90 procent was hier zeer open over. Erg opvallend is dat gebleken is dat mensen met als hoogst afgeronde opleiding HAVO gemiddeld 344 euro meer verdienen dan IT’ers die als hoogst afgeronde opleiding VWO hebben. IT’ers met een afgeronde HBO-opleiding verdienen slechts € 215 meer dan IT’ers die slechts een HAVO hebben afgerond.

 

Salarisstijging

Op de vraag of ze verwachten in hun salaris om hoog te gaan, antwoordt 67 procent dat dat ook zal gebeuren, gemiddeld denkt deze 67 procent € 361,61 (9,34 procent) te stijgen. Opvallend is hoe hoger de opleiding, des te hoger het aantal respondenten dat verwacht te stijgen in hun salaris. Vooral IT’ers die in dienst zijn bij de eindklanten verwachten een stijging. Gedetacheerde medewerkers verwachten over het algemeen geen stijging. Het hoogste percentage dat denkt te stijgen ligt in de leeftijdscategorie van 18–25 jaar, het gaat hier om 80 procent. Relatief gezien krijgt de leeftijdscategorie van 36 – 45 jaar het meeste erbij, namelijk 15,5 procent. In de groep van 46+ zijn de verwachtingen minder positief. Men denkt er wel op vooruit te gaan, maar in vergelijking met andere leeftijdscategorieën zal dit minder zijn, zij denken slechts 6,5 procent omhoog te gaan.

 

Ervaring

Als oorzaak voor deze stijging wordt ervaring als grootste reden aangedragen. 26,2 procent denkt dus door meer ervaring gekregen te hebben omhoog te moeten gaan in salaris. 14,3 procent denkt door werkzaamheden omhoog te moeten gaan in salaris. Ook marktwaarde wordt veelal aangedragen, 13,7 procent, vooral door de krapte op de markt denkt men erop vooruit te moeten gaan. Opvallend is dat 10 procent van de respondenten het salarisadvies van iSense Staffing gebruikt heeft bij salarisonderhandelingen.

 

Lease-auto

Ook naar de secundaire arbeidsvoorwaarden is uitgebreid onderzoek gedaan. De meeste IT’ers weten niet dat bijdrage in zorgverzekering en pensioenbijdrage bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen. Opvallend is dat meer dan de helft een lease-auto heeft van de zaak (50,1 procent). Werkgevers vinden tegemoetkoming in opleiding kennelijk niet belangrijk, slechts 6,5 procent krijgt hier een vergoeding voor. Naast een auto van de zaak zijn een telefoon en laptop de meest voorkomende secundaire arbeidsvoorwaarden. Als meest belangrijke voorwaarde wordt de auto genoemd. Op de voet gevolgd door pensioen. Bijna alle voorwaarden worden belangrijker gevonden dan studie.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel