nieuws

VTL diversiteitsprijs voor C. Huybregts

Home

Ger Ros, directeur VTL, reikte tijdens de BedrijfsautoRAI namens de Taskforce Extra Chauffeurs de diversiteitsprijs uit aan winnaar Leo Nolen van transportbedrijf C. Huybrechts uit Tilburg. Als tweede eindigde Post Kogeko Logistics en als derde Breewel Transport.

VTL diversiteitsprijs voor C. Huybregts
C. Huybregts wint diversiteitsprijs

Het is dit jaar voor het eerst dat de diversiteitsprijs wordt uitgereikt. Met de prijs wil de Taskforce Extra Chauffeurs onder leiding van Annemarie Jorritsma, werkgevers stimuleren om diversiteit in hun organisatie door te voeren. Diversiteit kan volgens VTL op de middellange termijn een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het structurele tekort aan chauffeurs.

Tien genomineerden
IVA Beleidsonderzoek en Advies uit Tilburg maakte, als onafhankelijk onderzoeksbureau, een eerste selectie van tien genomineerden. De Taskforce heeft uiteindelijk uit deze tien bedrijven de winnaar gekozen.

 

Het IVA heeft op basis van een indeling in vier categorieën 100 te verwerven punten verdeeld. De categorieën zijn:
1. Huidige personeelssamenstelling: beschikt het bedrijf over een bovengemiddelde verdeling van de minderheden binnen de organisatie? Meer dan de landelijke gemiddelden van bijvoorbeeld 2 procent vrouwelijke chauffeurs of 4 procent allochtone chauffeurs;
2. De wijze van werven: beschikt het bedrijf over een andere wijze van het werven van minderheden voor de functie van chauffeur door bijvoorbeeld specifieke brochures uit te geven of advertentieteksten apart in te richten op de doelgroepen;
3. De wijze van behouden: neemt het bedrijf aparte maatregelen om het behoud van minderheden te bevorderen, zoals het beschikbaar stellen van bedrijfskleding voor vrouwelijke chauffeurs of diverse deeltijdmogelijkheden.
4. Vernieuwende maatregelen: neemt het bedrijf nieuwe maatregelen om minderheden te interesseren voor het vak van chauffeur zoals het corrigeren van de beeldvorming dat het vak van chauffeurs alleen geschikt is voor mannen (imagoactiviteiten).

Juryrapport

C. Huybregts blinkt opvallend uit in een divers personeelsbestand van chauffeurs en in een scala aan maatregelen om diversiteit te bevorderen. Zij hebben 8,3 procent vrouwelijke, 5 procent allochtone, 13,3 procent oudere en 3,3 procent gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst en dit aantal is ten opzichte van vorig jaar alleen maar gestegen. Dit laat zien dat diversiteit bij C. Huybregts al langer hoog op de agenda staat. De 8,3 procent vrouwen die als chauffeur werken is bovendien het hoogste percentage van alle deelnemers. C. Huybregts neemt dan ook allerlei maatregelen om diversiteit te bevorderen. In hun werving richten zij zich via vele verschillende kanalen op zowel fulltime als parttime mannelijke en vrouwelijke chauffeurs. Zij bieden hun chauffeurs bovendien extra arbeidsvoorwaarden als een opleidingsprogramma. Maar ook met bedrijfskleding voor vrouwen, promotiespotjes gericht op vrouwen en de vele deeltijdmogelijkheden richten zij zich op diversiteit. Van alle chauffeurs werkt zelfs 33 procent in deeltijd. Positief is tot slot dat zij proberen het imago van chauffeur als “mannenberoep” in de regio te veranderen.

Elk jaar
De Taskforce wil elk jaar de diversiteitsprijs uit gaan reiken en roept daarom alvast alle ondernemers op om volgend jaar wederom deel te nemen aan deze wedstrijd. Op deze wijze wordt diversiteit verder gestimuleerd in de branche om zodoende op de middellange termijn het aankomende structurele tekort aan chauffeurs de baas te zijn.

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel