nieuws

TLN en EVO bekritiseren filebeleid en lastenverzwaring kabinet

Home

Transport en verlaadorganisaties hebben uitermate kritisch gereageerd op de Miljoenennota die het kabinet Balkenende gisteren presenteerde. Werkgeversorganisaties TLN en EVO hebben vooral kritiek op de aanpak van de fileproblematiek en de extreem hoge lastenverzwaringen.

TLN en EVO bekritiseren filebeleid en lastenverzwaring kabinet
TLN en EVO bekritiseren filebeleid en lastenverzwaring kabinet

NDL/HIDC op haar beurt vindt dat de huidige congestie schadelijk is voor het imago van Nederland als logistieke ‘Gateway to Europe’. De belangrijkste reacties op een rijtje.

 

Lastenverzwaring

Het kabinet wil de logistieke concurrentiekracht van Nederland versterken door meer te investeren in de infrastructuur en innovatie. TLN waarschuwt ervoor dat deze mooie doelstellingen van Verkeer en Waterstaat worden ingehaald door de werkelijkheid, wanneer de plannen voor een dieselaccijnsverhoging worden doorgezet. De lastenverzwaring kost de sector transport en logistieke bedrijven minstens 125 miljoen euro per jaar waardoor de sector concurrentiekracht ten opzichte van de buurlanden verliest. En dat staat juist haaks op de eerder genoemde doelstellingen van het kabinet. TLN-voorzitter Alexander Sakkers concludeert: “De kabinetsplannen ontberen realiteitszin. Het is een verzameling losstaande maatregelen, die haaks op elkaar staan.”

 

Reactie EVO

Verlaadorganisatie EVO zegt in een reactie op de kabinetsplannen dat het bedrijfsleven veel meer gaat betalen, maar daarvoor als wisselgeld een zwakkere economie krijgt en een slechter milieu. Het kabinet heeft grote plannen om de fileproblematiek op te lossen maar de financiering om echt grote stappen te kunnen zetten, ontbreekt volgens EVO. De verlaadorganisatie ondersteunt het fileplan Zichtbaar Snel Meetbaar en benadrukt de noodzaak van versnelling van de hierin genoemde projecten. EVO hoopt dan ook dat het kabinetsvoornemen om meer snelheid te brengen in besluitvormingsprocedures daadwerkelijk wordt uitgevoerd. “De groei van het mondiale en nationale handelsvolume vereist dat er snel knopen worden doorgehakt. Vertraagde knelpunten moeten liever vandaag dan morgen worden aangepakt, om zo de economische schade zoveel mogelijk te beperken.”

 

Rijdend Nederland

EVO en TLN hebben zich inmiddels aangesloten bij de campagne Rijdend Nederland met de RAI Vereniging, BOVAG en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Deze organisaties gaan de komende tijd actie voeren tegen de kabinetsplannen, die automobilist en bedrijfsleven tenminste 500 miljoen euro per jaar extra aan belasting en heffingen gaan kosten.

 

Reactie NDL

NDL/HIDC vreest dat de congestieproblematiek in ons land een bedreiging vormt voor de kwaliteit van het Nederlandse vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven, zeker nu de Europese landen om ons heen extra investeren in het aantrekken van buitenlandse logistieke bedrijvigheid.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel