nieuws

TNT Innight behaalt arbo-certificaat

Home

TNT Innight heeft het het OHSAS 18001-certificaat ontvangen. Dit internationale certificaat geeft aan dat de nachtdistributeur verantwoord omgaat met arbobeleid. Het behalen van dit certificaat past in het beleid van heel TNT om bedrijfsonderdelen te laten voldoen aan normen zoals OHSAS 18001.

TNT Innight behaalt arbo-certificaat
TNT Innight is OHSAS-gecertificeerd

OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series. In deze norm zijn de eisen voor het beheersen van gezondheid en veiligheid op de werkplek vastgelegd. Het is feite een handleiding voor het opzetten van een arbomanagementsysteem en voor elk bedrijf geschikt.

 

Leren van ervaringen

Met zo’n arbomanagementsysteem kunnen bedrijven aantonen dat de arbeidsomstandigheden goed geregeld zijn, dat de risico’s op de werkvloer geïnventariseerd en geëvalueerd worden en dat de medewerkers aangezet worden om te leren van hun ervaringen. Het OHSAS-systeem werkt volgens de plan-do-check-act cyclus.

 

Kwaliteit van dienstverlening

Volgens TNT Innight is de motivatie en het welzijn van personeel van cruciaal belang voor de kwaliteit van de dienstverlening. Binnen heel TNT is daarom een programma opgestart om het aantal bedrijfsonderdelen dat aan deze norm voldoet, te vergroten. TNT Innight beschikt al over de ISO 900- en ISO 14001-certificaten.

 

Lees meer:

Reageer op dit artikel