nieuws

Managers vinden samenwerken in ketens complex

Home

Uit een onderzoek van Atos Consulting Trends Institute blijkt dat samenwerkingsverbanden meestal plaatsvinden in dezelfde branche of sector. Brancheoverschrijdende samenwerking wordt als lastig ervaren. Nederlandse managers vinden het samenwerken in ketens en netwerken complex.

Uit het onderzoek onder CIO’s en IT managers van grote Nederlandse organisaties blijkt dat zij flink worstelen met het beantwoorden van de volgende vragen: Hoe besluit je gezamenlijk welke IT waarvoor en in welke mate wordt ingezet, ofwel: “Wat betekent samenwerking voor IT governance?”

Vaak is het bereiken van een grotere efficiency de drijfveer om samen te werken, maar ook markt- en productontwikkeling scoren relatief hoog. Samenwerkingsverbanden zijn over het algemeen ‘informatie-intensief’. De inzet van de juiste IT speelt hierin dan ook een belangrijke rol.

 

De drie belangrijkste conclusies

  • Iedere samenwerkingsvorm brengt ‘vrijheid in gebondenheid’ met zich mee. Managers vinden het lastig om een juiste balans te vinden tussen de noodzakelijke gebondenheid van de samenwerking en de vrijheid die nodig is voor de eigen organisatie.
  • De toenemende business transformation en de daarbij behorende samenwerking met andere partijen heeft bij veel organisaties grote invloed op de inrichting van de IT governance. Vooral bij de typische klant-leverancier relaties. Opvallend genoeg is dit niet het geval bij organisaties die in een meer gelijkwaardige samenwerkingsvorm opereren, zoals allianties. Atos Consulting denkt dat dit komt doordat de succesvolle coördinatiemechanismen informeler en dus subtieler van aard zijn.
  • Bij gelijkwaardige partijen is het politieke spel vaak bepalend hoe IT beslissingen worden genomen. Naast bedrijfscultuur bepalen ook gelijkwaardigheid, vertrouwen, stabiliteit en volwassenheid van het samenwerkingsverband de mate en de manier waarop IT governance wordt ingericht.
     

Atos Consulting presenteert de resultaten van het onderzoek in een whitepaper en geeft handvatten en modellen aan om organisaties te helpen effectief de IT van samenwerkingsvormen in te richten. Het whitepaper is te downloaden via www.atosconsulting.nl

Reageer op dit artikel