nieuws

Nederland is koploper in thuiswerken

Home

Eén op de vijf Nederlanders werkt thuis en daarmee is Nederland koploper in de wereld. Dit blijkt uit het Jaarboek ICT en Samenleving, recent gepubliceerd door het Sociaal Cultureel Planbureau. Toch is het aantal thuiswerkers nog te klein om het fileleed op te lossen.

Nederland is koploper in thuiswerken
Nederlander is koploper thuiswerken

Nederland is met ongeveer 20 procent van de beroepsbevolking die regelmatig thuiswerkt, internationaal koploper. In de EU ligt het gemiddelde op slechts 7 procent. Andere landen die hoog scoren zijn Denemarken (18 procent) en Finland (16 procent). Beduidend slechter gaat het in Zuid-Europese landen als Italië (3 procent) en Spanje (2 procent). Buiten de EU zijn er ook veel telewerkers in de VS (17 procent).

 

Thuiswerken door tijdnood

Hoewel telewerken mogelijkheden biedt om arbeid en zorg gemakkelijker te kunnen combineren, wordt het zelden gebruikt als bewuste en structurele strategie om dit ook te doen. Het wordt eerder gebruikt als vorm van crisis­management om tijdnood in het werk het hoofd te bieden.

 

Thuis harder werken dan op kantoor

12 procent van de werknemers werkt af en toe minder dan een volledige dag thuis. Dit is een teken dat zij hun werk mee naar huis nemen om het af te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat thuiswerkers harder werken dan op kantoor en 20 procent meer arbeidsproductiever zijn. De vrijgekomen reistijd wordt vaak besteed aan werk en om te bewijzen dat er thuis serieus wordt gewerkt, worden vaak wat extra uren gemaakt. Dit kan dan weer gevaar opleveren voor de balans tussen werk en privé. 78 procent van alle Nederlanders beschikt inmiddels thuis over een internetverbinding.

 

Rabobank start proef netto persoonsgebonden mobiliteitsbudget

Rabobank start dit najaar met een proef netto persoonsgebonden mobiliteitsbudget. “Werknemers mogen het budget zelf besteden aan mobiliteit en werkplekgebruik en wat ze overhouden mogen ze houden”, aldus Willem de Jager. Door dit soort prikkels en beleidaanpassingen, zoals niet binnen 10 kilometer parkeren van een Rabobank hoofdkantoor en een nieuw leasesysteem, heeft Rabobank al gezorgd voor 1,3 miljoen treinkilometers, 1150 ton minder CO2-uitstoot en een besparing van een kwart miljoen euro.

 

Te weinig thuiswerkers om files op te lossen

Volgens vervoerskundigen is het aantal thuiswerkers nog te gering om woon-werk files op te lossen. Nederland telt momenteel vier miljoen forensen en de komende jaren blijft het autopark stijgen. Als de helft van de forensen één dag per week zou thuiswerken lost dat volgens werkgeversorganisatie VNO NCW een deel van het fileprobleem op. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat slechts 8 procent van de forens de mogelijkheid krijgt van de werkgever om thuis te werken. 83 procent werkt bij een bedrijf waar thuiswerken niet mogelijk is. Als redenen worden genoemd, sociale contacten en communicatie met collega’s en de functie die dat niet toe zou laten.

 

Bron: redactie Logistiek / De Gelderlander

 

Breng uw stem uit: Is de logistieke sector klaar voor thuis werken?

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel