nieuws

Donner wil vrij werknemersverkeer per 1 mei

Home

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil per 1 mei 2007 de grenzen openen voor werknemers uit Polen en andere landen uit Midden- en Oost-Europa. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat verder uitstel schadelijk is voor het Nederlandse bedrijfsleven en de relaties met de betrokken lidstaten.

Donner wil vrij werknemersverkeer per 1 mei
Minister Donner wil vrij werknemersverkeer per 1 mei

Er zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat werknemers uit de nieuwe lidstaten gelijk loon voor gelijk werk en verantwoorde huisvesting krijgen. Zo wordt oneerlijke concurrentie met Nederlandse werknemers voorkomen. Werkgevers die minder dan het minimumloon betalen kunnen een boete krijgen die tot 6700 euro kan oplopen.

 

Openstelling koppelen aan tewerkstellingsvergunningen

De Nederlandse arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig. Het aantal vacatures is hoog en de werkloosheid daalt snel. Volgens de VIA, Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars, hoeft er geen angst te zijn voor het openstellen van de grenzen. Zeker als deze openstelling wordt gekoppeld aan het in stand houden van het systeem van tewerkstellingsvergunningen. Hiermee blijft de mogelijkheid bestaan om in te grijpen bij onjuiste beloning en slechte huisvesting.

 

Deens model

VIA is belangenbehartiger van de bonafide uitzendorganisaties die dagelijks werken met buitenlandse werknemers. Er is veel behoefte aan flexibele arbeid. Bedrijven die aangesloten zijn bij VIA zijn leveren die flexibiliteit, echter zijn ze wel afhankelijk van de snelheid waarmee tewerkstellingsvergunningen (TWV) afgegeven worden. VIA pleit voor een systeem naar Deens model. Het CWI zou, net als in Denemarken, binnen een termijn van bijvoorbeeld 6 weken de definitieve TWV af moeten geven. Hierdoor is het mogelijk om mensen direct vanaf dag 1 te laten werken. Verder is VIA er een voorstander van om TWV’s te laten afgeven door uitzendorganisaties die voldoen aan de NEN 4400 norm. Het zou mogelijk moeten worden medewerkers in alle sectoren te laten werken met één enkele TWV. Hierdoor neemt de druk bij op het CWI af, want nu moet bij iedere wisseling de TWV omgezet worden.

 

Huisvesting

Minister Donner laat ook in zijn brief aan de kamer weten dat problemen rond de huisvesting van tijdelijke werknemers geen rechtstreeks verband houden met het openen van de grenzen. De vier grote gemeenten hadden de minister eerder laten weten dat er onvoldoende huisvesting beschikbaar is voor tijdelijke werknemers. Hiervoor zijn al maatregelen genomen. Zo controleert het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) strenger op huisvesting en kunnen het CWI en gemeenten gegevens uitwisselen.

 

De huisvestingsproblemen worden volgens VIA veroorzaakt door een gebrek aan geschikte woonruimte, maar ook door onbekendheid met deze materie bij gemeenten. Juist deze onbekendheid leidt tot het gedogen van illegale, brandgevaarlijke huisvesting. VIA wil graag dat woningen die in gebruik zijn door tijdelijk in Nederland werkende buitenlanders worden gekeurd conform de normen van het European Legal Labour Certificate. Dit certificaat ziet toe op kwaliteit van huisvesting, brandveiligheid en andere voor deze doelgroep relevante zaken.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel