nieuws

Van Hoof wil grenzen openen voor Polen

Home

Vanaf 1 maart gaan de grenzen open voor werknemers uit Polen en andere landen uit Midden en Oost-Europa. Dit schrijft demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Transport en Logistiek Nederland (TLN) ondersteunt het voornemen van de staatssecretaris.

Van Hoof wil grenzen openen voor Polen
Van Hoof

De grenzen gaan open voor werknemers uit de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden. Van Hoof schrijft dat dit per 1 maart kan, maar dat de Kamer hierover uiteindelijk een beslissing moet nemen. De staatssecretaris stelt verder dat de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt zodanig is dat vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten gewenst is.

 

Tekort chauffeurs

TLN zegt in een reactie op de brief dat het steeds heeft aangedrongen op het opengooien van de grenzen. De werkgeversorganisatie geeft als belangrijkste argument dat de transportsector kampt met een groot tekort aan chauffeurs.

 

Bovendien verwacht TLN dat het goederenvervoer de komende jaren zal toenemen met minstens 40 procent. Daarvoor zijn nieuwe werknemers nodig. Algemeen voorzitter Mich van der Harst vindt dat Nederland veel te lang aarzelt met het openen van de grenzen. Het beschikbare arbeidsaanbod is daardoor vrijwel opgedroogd, aldus de TLN-voorzitter.

 

Flankerend beleid

TLN is blij dat staatssecretaris Van Hoof in zijn brief aan de Kamer schrijft dat het zogenaamde flankerend beleid goed is geregeld. Met dit beleid heeft de overheid voldoende instrumenten in handen om oneerlijke concurrentie in de sector te voorkomen. Om het chauffeurstekort aan te pakken zet TLN naast het vrij verkeer van werknemers ook in op het vergroten van instroom in de bedrijfstak. Hiervoor is een speciale taskforce ingezet onder voorzitterschap van oud-minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel