nieuws

Provincie Brabant steunt komst logistiek park

Home

Provinciale Staten (PS) hebben afgelopen vrijdag besloten de voorbereidingen op te starten voor de aanleg van een 150 hectare groot logistiek park in de Moerdijkse Hoek. Met dit besluit van PS is er een belangrijke stap gezet voor de aanleg van één van de grootste logistieke parken van Nederland.

Provincie Brabant steunt komst logistiek park
Hoes2

Door het akkoord is het verder ook mogelijk om op industriegebied Moerdijk I extra fabrieken en andere bedrijven te bouwen op onder meer een Shell-terrein. De meerderheid van de PS verwacht dat hier in de toekomst wel behoefte aan ontstaat. “Zo krijgen we de goede bedrijven op de goede plekken. We moeten vooruitlopen op de economie en ruimte beschikbaar hebben zodra hier vraag naar is“, zei gedeputeerde Onno Hoes tijdens de vergadering van PS.

 

Amendement

De SP, GroenLinks, D66 en de Brabantse Partij stemden tegen de aanleg van het logistieke park. Zij probeerden tevergeefs met een amendement de Moerdijkse Hoek te sparen. Het bedrijventerrein staat gepland in de oksel van de A16 en A17 in West-Brabant.

 

Financiële compensatie

De tegenstanders vrezen dat het 150 hectare grote logistieke park slechts het begin is van een groter, tweede industrieterrein in Moerdijk. Hoes verzekerde echter dat van verdere uitbreidingsplannen geen sprake is.

Ada Grootenboer, wethouder van de gemeente Moerdijk, is terughoudend in haar reactie op het besluit van Provinciale Staten. “We willen eerst wachten op de uitslagen van alle onderzoeken omtrent het logistieke park, voordat we besluiten of we hieraan willen meewerken.” Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe de financiële compensatie aan de gemeente Moerdijk moet worden uitgekeerd. De provincie wil dat andere gemeenten, bedrijven en het Rijk meebetalen aan deze compensatie. Hierover is nog geen besluit genomen. Uiteindelijk nemen de Statenleden, die 7 maart worden gekozen, het besluit over de streekplanherziening en aanleg van het bedrijventerrein.  

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel