nieuws

Alliantie eist betere aanpak verkeersproblemen

Home

De Logistieke Alliantie, een overlegorgaan van tien logistieke organisaties, verzoekt het nieuwe kabinet om de nadelige gevolgen van het verkeersinfarct in Nederland beter te bestrijden. Vorige maand nog constateerde de Verkeersinformatiedienst dat de filedruk sinds 2000 met 26 procent is toegenomen.

Alliantie eist betere aanpak verkeersproblemen
Filedruk is sinds 2000 met 26 procent toegenomen

Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) is de filedruk in Nederland in 2006 met 7,2 procent gestegen ten opzichte van 2005. De Logistieke Alliantie, opgericht in september 2006 en de VID hebben beide geconstateerd dat de maatregelen uit de Nota Mobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat tot nu toe nog weinig effect hebben gehad. Die maatregelen moesten de filedruk beperken tot 60 procent van de in 2000 geregistreerde hoeveelheid.

 

Brief aan Kabinet

De Alliantie doet nu in een brief aan informateur Wijffels een dringend beroep op het nieuwe Kabinet om de nadelige economische en maatschappelijke effecten van het verkeersinfarct te bestrijden. Het overlegorgaan vraagt de overheid het investeringspakket voor een hoogwaardig infrastructuurnetwerk uit te voeren, zoals is vastgesteld in de Nota Mobiliteit en prijsbeleid in te voeren conform het advies van de Commissie Nouwen. Daarnaast vraagt de Logistieke Alliantie de overheid heldere afspraken te maken over het Kwaliteitsnet Goederenvervoer. Op deze manier wordt efficiënt en duurzaam vervoer van goederen mogelijk gemaakt.

 

Uitbreiding Raad Economische Aangelegenheden

De Logistieke Alliantie pleit tevens voor een uitbreiding van de Raad Economische Aangelegenheden (REA) met het taakgebied Bereikbaarheid. Onder het taakgebied Bereikbaarheid vallen onderwerpen als mobiliteit, transport, logistiek en supply chain management. De Alliantie stelt voor om de REA om te vormen tot de REAB: de Raad Economische Aangelegenheden en Bereikbaarheid.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel