nieuws

Actieplan voor werving 5.000 chauffeurs

Home

Het beroepsgoederenvervoer telt maarliefst 5.000 vacatures en daarom hebben sociale partners in de sector miljoenen uitgetrokken om dat gat te dichten. Een breed plan van aanpak, met als belangrijk onderdeel De Taskforce Extra Chauffeurs onder leiding van Annemarie Jorritsma, moet de oplossing bieden.

Actieplan voor werving 5.000 chauffeurs

Het probleem wordt naar verwachting de komende jaren alleen maar erger door de introductie van een 48-urige werkweek in 2010. Uit onderzoek blijkt dat een lange werkweek en veel van huis, redenen zijn om een chauffeursbaan niet te overwegen. Opvallend is dat de chauffeurs zelf over veel aspecten van het werk zeer te spreken zijn. 93 procent is in hoge mate tevreden; 82 procent verwacht ook over 2 jaar nog te chauffeuren. De tegenstelling tussen beleving van de beroepsgroep en interesse in dat beroep bij derden is opvallend en biedt kansen.

 

Actieplan

In opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties heeft VTL, centrum voor ontwikkeling van mensen in transport en logistiek, een actieplan ontwikkeld. Ze stelden zeven actiepunten op voor een oplossing op korte en middellange termijn.

 

  • Actie 1: Taskforce, met Annemarie Jorritsma als boegbeeld

Om het actieplan kracht bij te zetten heeft VTL De Taskforce Extra Chauffeurs opgericht die op zal treden als ambassadeur en inspirator. De Taskforce zal publicitaire aandacht voor het probleem proberen te vinden. Daarnaast richt de Taskforce zich op aspecten in de sector die de instroom bemoeilijken. Verbeteringen in het personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden spelen daarbij een rol. De Taskforce Extra Chauffeurs staat onder aanvoering van mevrouw Annemarie Jorritsma.

 

  • Actie 2: Jongeren interesseren

Er komen extra activiteiten om jongeren te interesseren voor het chauffeursvak. Dat varieert van een publiciteitscampagne tot aan beroepenwedstrijden. Van speciale acties op vmbo-scholen tot nauwe samenwerking met ROC’s en het werkend leren via het detacheerprogramma van VTL.

 

  • Actie 3: 18+ interesseren

Er komt een campagne gericht op 18-plussers. Regionale promotieactiviteiten, voorlichtingssessies, een verplichte geschiktheidstest en een databank om vraag en aanbod bij elkaar te brengen zijn enkele onderdelen. Bedrijven en Randstad Transport worden in de gelegenheid gesteld om hun banen aan te bieden. Als zij in aanmerking willen komen voor subsidie vanuit de branche, dan moeten zij wel een baangarantie van een jaar afgeven. Randstad Transport heeft inmiddels 1.000 baangaranties afgegeven.

 

  • Actie 4: Subsidies en ondersteuning

Voor zowel jongeren als 18-plussers wordt de opleiding aanzienlijk gesubsidieerd. De sector draagt voor 90 procent bij in de opleidingskosten. Dit vindt plaats vanuit het SOOB fonds, oftewel het Opleidings & Ontwikkelingsfonds van de branche.

 

  • Actie 5: binden en verbinden van chauffeurs

Jaarlijks stromen meer dan 2.500 chauffeurs de sector uit. Uit onderzoek blijkt, dat er geen betere ambassadeurs zijn dan de chauffeurs zelf. Zij zijn uitermate tevreden en verknocht aan hun vak. Om ze nog meer te binden aan de sector komen er activiteiten die het vak voorop stellen. Wedstrijden, mogelijk een televisieprogramma en aandacht in het sectorblad TON Magazine.

 

  • Actie 6: Bedrijven

Werkgevers zullen (onder andere via de Taskforce) gevraagd worden, actiever dan nu het geval is, beleid te ontwikkelen voor het aannemen van vrouwen en allochtonen. Daarnaast kan het nodig zijn om de kwaliteit van de leerbedrijven te verbeteren en het aantal erkende leerbedrijven uit te breiden.

 

  • Actie 7: Overig

De komende tijd zal gekeken worden naar de doelmatigheid van de huidige opleiding en examinering. Gedacht wordt aan een leeftijdverlaging voor de rijopleiding. En er komt ook haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden om zodanig Poolse jongeren in Polen op te leiden voor het chauffeursvak en volgens Nederlandse standaarden hier te laten werken, mits de CAO KNV en TLN van kracht zijn.

 

Lees verder:

Reageer op dit artikel