nieuws

SAP-professionals hebben nu een online kennisplatform

Home

Sinds november van dit jaar is er een nieuw platform voor en door SAP professionals. Op www.zaple.nl kunnen de SAP-gebruikers contacten leggen en kennis delen. Door gedetailleerde registratie van zijn expertise kan de SAP professional deelnemen aan het Zaple netwerk.

SAP-professionals hebben nu een online kennisplatform
Zaple

Zaple is een initiatief vanuit Denemarken en is sinds november behalve in Nederland ook in Engeland actief. Volgens Rowals Pouderoyen, business manager van Zaple, is er veel vraag naar SAP professionals, maar is de groei van het aantal professionals niet evenredig toegenomen. De unieke SAP-kennis wordt, volgens hem, nog steeds vertegenwoordigd door circa vijfduizend consultants in Nederland.

 

Behoefte aan kennisuitwisseling

Naast fenomenen zoals offshoring, wisselen veel SAP professionals van baan of beginnen voor zichzelf. Pouderoyen: “Als deze trend doorzet verwacht ik dat over twee jaar zelfs 50 procent van de SAP specialisten als freelancer werkt. Hierdoor is er behoefte aan uitwisselen van kennis met vakgenoten en nieuwe contacten opdoen.”

 

Wereldwijd netwerk

Zaple biedt een platform voor deze professional en brengt de volgende groepen met elkaar in contact:

  • individuele professionals,
  • System Integrators,
  • SAP gebruikende bedrijven en de
  • freelancermarkt bij elkaar brengen

 

Al zeshonderd SAP professionals hebben zich inmiddels ingeschreven, maar dit moet pas het begin zijn. Het doel is nl. om alle Nederlandse professionals in te schrijven. De kennis en expertise van deze professional wordt zeer gedetailleerd in kaart gebracht, op basis van SAP terminologie. Hierdoor ontstaat er een waardevol netwerk voor SAP-ers onderling en voor bedrijven.

 

Anonimiteit gewaarborgd

Bedrijven die op zoek zijn naar specifieke expertise kunnen bij Zaple, via het gedetailleerde zoeksysteem snel die specialist vinden die ze nodig hebben. Daarbij kunnen zij zelf rechtstreeks communiceren met SAP professionals. Natuurlijk wordt de anonimiteit van de SAP professional gewaarborgd. Pas als de SAP-er dat zelf aangeeft worden de contactgegevens aan het vragende bedrijf doorgegeven.

Het doel is om een wereldwijd netwerk op te bouwen, met lokale focus.

 

Klik hier om naar het SAP kennisplatform te gaan

Overzicht SAP-partners in Nederland

SAP selecteren

Reageer op dit artikel