nieuws

Wereldwijde afspraken arbeidsvoorwaarden bij verkoop TNT Logistics

Home

Apollo Management LP, de koper van TNT Logistics, heeft een intentieverklaring getekend waarin staat dat het bedrijf wereldwijd wil zorgen voor verdere groei van de onderneming en geen plannen heeft voor reorganisaties.

Wereldwijde afspraken arbeidsvoorwaarden bij verkoop TNT Logistics
TNT Logistics

FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV zijn verheugd over deze intentieverklaring. TNT maakte gisteren de verkoop van zijn logistieke divisie aan Apollo bekend.

 

Global Compact

Apollo Management LP  heeft ook toegezegd de huidige cultuur binnen TNT Logistics na de overgang te zullen handhaven. Zo gaat de onderneming zich houden aan het Global Compact van de Verenigde Naties. Hiermee geeft zij onder andere aan geen gebruik te zullen maken van kinderarbeid. Ook zet Apollo het huidige Investors in People programma voort.

 

Pensioenen

Verder is afgesproken dat de huidige arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen van individuele werknemers wereldwijd onverkort worden overgenomen. Werknemers kunnen zich hierop beroepen bij een in Nederland in te stellen vertrouwenscommissie

 

Medezeggenschap

In het verkoopproces heeft TNT verregaande bevoegdheden toegekend aan de medezeggenschapsorganen binnen de onderneming. De genoemde afspraken zijn daar het resultaat van. De Centrale Ondernemingsraad (COR) had ook een stem in de selectie van de kandidaat kopers en had zij bedongen dat TNT Logistics als geheel verkocht zou worden.

 

Binnenkort starten FNV Bondgenoten en ABVAKABO FNV het overleg met TNT en Apollo Management LP over de verdere uitwerking van de afspraken voor TNT Logistics Nederland, waar ongeveer 840 mensen werken. Wereldwijd telt TNT Logistics 35.000 werknemers, verspreid over 28 landen.

 

Lees ook: TNT verkoopt logistics (23 augustus 2006)

 

http://www.fnvbondgenoten.nl/

 

Reageer op dit artikel