nieuws

Schrijnend gebrek aan supply chain software

Home

Het is niet best gesteld met de automatisering van grote wereldwijd opererende bedrijven. De Aberdeen Group ondervroeg verantwoordelijken bij ruim 150 bedrijven naar de stand van zaken op het gebied van supply chain systemen en kreeg een eerlijk maar onthutsend antwoord te horen.

Schrijnend gebrek aan supply chain software
Supply chain software

Driekwart van de bedrijven ontbeerde bedrijfsbrede supply chain automatiseringsystemen.

Hoopgevend daarnaast is wel het gegeven dat vooral grote bedrijven zelf ook constateren dat ze een gebrek hebben aan dergelijke systemen. Ook geven dezelfde bedrijven aan dat ze wel zeker de intentie hebben om te investeren in systemen die breder en algemener zijn dan de nu veel gebruikte systemen die speciaal voor een bepaalde vestiging of land zijn ontwikkeld. Oftewel, de benodigde systemen zijn er wel, maar veelal zijn de gebruikte systemen ontoereikend voor gebruik op globaal niveau.

 

On-Demand bovenaan lijstje

Nu worden die speciaal op de ene klant toegespitste systemen verreweg het meest gebruikt, en algemene supply chain software-oplossingen het minst. Als het aan de ondervraagde bedrijven ligt zal daar de komende jaren verandering in komen, want zogenaamde On-Demand-applicaties (ook wel software as a service – saas) staan bijna bovenaan het wensenlijstje voor toekomstige investeringen.

 

Inadequaat

Van de 150 ondervraagde personen geeft gemiddeld 64 procent aan dat de bedrijfsmiddelen om de wereldwijde supply chain te bestieren ontoereikend zijn. Bij ondervraagden van grote bedrijven was dat percentage maar liefst 82 procent.

 

Lees ook: Vraag naar supply chain software stijgt (november 2003)

Reageer op dit artikel