nieuws

Eén norm voor uitzendwerk

Home

Wergevers in industrie, bouw, vlees- en agrarische sectoren die arbeid inhuren zijn voortaan beter beschermd tegen fraude. Er is één landelijk eisenpakket opgesteld voor en door uitzendorganisaties in de vorm van de Nederlandse norm NEN 4400-1. De norm is opgesteld samen met het bedrijfsleven en FNV Bondgenoten.

Eén norm voor uitzendwerk
NEN

De norm stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie. Ook zijn er criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet. Goedgekeurde organisaties krijgen een certificaat. Dit jaar wordt als overgangsjaar gebruikt. In het najaar wordt dit geëvalueerd. Zo nodig wordt de normtekst aangepast.

 

Controles en registraties afstemmen

De norm geldt niet alleen voor diegene die arbeid inhuurt maar ook voor de flexwerkers zelf. Partijen uit de industrie, bouw, uitzend-, agrarische en vleessectoren hebben in de norm hun controles en registraties op elkaar afgestemd.

 

In drie delen

Deze Nederlandse norm gaat in drie delen in. Deel 1 gaat gelden voor in Nederland gevestigde bedrijven, deel 2 (in ontwikkeling) voor in het buitenland gevestigde bedrijven en deel 3 voor Zelfstandigen zonder Personeel (de ZZP’ers). 

 

Lees ook: Aantal uitzendkrachten neemt toe (april 2006)

Reageer op dit artikel