nieuws

Ander potje voor subsidies transportbesparing

Home

Vanaf 2007 zal de subsidieregeling voor het stimuleren van transportbesparende vindingen onderdeel van een groter geheel worden. Verschillende energiebesparende programma’s zullen in één breed programma voor duurzaam goederenvervoer worden ondergebracht.

Ander potje voor subsidies transportbesparing
Nieuwe subsidieregeling

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt dit jaar voor het laatst één miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor bedrijven die transportbesparende vindingen willen onderzoeken en testen. De sluitingsdatum voor het aanmelden van haalbaarheid- en demonstratieprojecten is 30 juni 2006.

 

Weer één miljoen

Bij het nieuwe programma zal de aanvraag voor subsidies kunnen worden ingediend bij SenterNovem, die alle subsidieregelingen voor de ministeries regelt. Het gevolg zal niet zijn dat er minder subsidiegeld beschikbaar komt. Net als dit jaar is er volgend jaar weer één miljoen beschikbaar. Hoe de komende jaren de hoogte van de subsidie zal veranderen is onbekend, maar het is waarschijnlijker dat er meer geld beschikbaar komt.

 

Rangorde

Om in aanmerking te komen voor de subsidie kunnen de voorwaarden worden bekeken op de website van projectteam Transportbesparing. Een onafhankelijke adviescommissie toetst en rangschikt de aanvragen op effect, innovatie, slagingskans en toepasbaarheid. De subsidies worden op basis van een rangorde toegekend tot het budget is vergeven.

 

Kennisoverdracht

Volgend jaar kunnen brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden als tweede onderdeel van het programma ook ondersteuning krijgen bij het verzamelen en overdragen van kennis over transportbesparing. Hiervoor is een extra 400.000 euro beschikbaar. Deze subsidie kan tot 3 oktober 2006 worden aangevraagd.

 

Bekijk het videofragment: Hoe kunt u op transport besparen?

 

Reageer op dit artikel