nieuws

Verzuimmanager voor de logistiek

Home

Logistiek Vitaal introduceert een internettool waarmee logistiek managers het ziekteverzuimbeleid kunnen regelen. Via deze tool, VerzuimSignaal genoemd, kan iedereen zelf ingeven voor welk beleid hij kiest en op welke manier hij daarbij ondersteund wil worden.

VerzuimSignaal geeft een waarschuwing op de momenten dat het nodig is, conform de Wet Verbetering Poortwachter. Logistiek managers kunnen de begeleiding van zieke werknemers zelf sturen, maar dat ook uitbesteden aan casemanagers van Logistiek Vietaal. Als een arts of een casemanager moet worden ingeschakeld, wordt gefactureerd op basis van de verrichtingen. Vooraf krijgen de aangesloten bedrijven echter een prijsopgave.

 

www.logistiekvitaal.nl

Reageer op dit artikel