nieuws

Explosieve groei Nederlandse export in 2006

Home

Nederlandse exporteurs verwachten dat de exportomzet dit jaar met elf procent zal groeien ten opzichte van 2005. Verwacht wordt dat ondernemers zich in 2006 vooral op de bestaande markten zullen richten en minder op nieuwe afzetmarkten.

Explosieve groei Nederlandse export in 2006
Explosieve groei Nederlandse export in 2006

De meeste exportgroei wordt verwacht voor Rusland, Turkije, Frankrijk en Duitsland. Dit blijkt uit het onderzoek Trends in Export 2006, uitgevoerd door Atradius en exportorganisatie Fendex. In het onderzoek komt ook naar voren dat Nederlandse ondernemers de stijging van de kostprijs van hun producten als grootste bedreiging van hun exportpositie beschouwen.  

 

Verenigde Staten in hernieuwde belangstelling

De belangrijkste exportbestemming binnen de Europese Unie (EU) blijft Duitsland. België is traditiegetrouw goede tweede en Groot-Brittannië en Frankrijk delen de derde en vierde plaats. Italië wordt opvallend als vijfde belangrijkste exportland genoemd. De VS heeft de eerste plek als exportbestemming buiten de EU heroverd. 38 procent van de respondenten geeft aan hiernaar te exporteren. Vorig jaar stond de VS nog op de vierde plaats. Een mogelijke verklaring voor de herstelde positie van dit land kan zijn de gunstigere Euro/Dollar-wisselkoers.

 

Trend uitbesteding productie zet door

De productie, of delen daarvan, wordt steeds meer uitbesteed naar het buitenland. De respondenten verwachten dat in 2006 gemiddeld slechts 35 procent van hun totale productie in Nederland behouden wordt. Het betreft hier de totale productie van de bedrijven waarin een mogelijke productiegroei in 2006, die niet in Nederland maar daarbuiten wordt gerealiseerd, is meegenomen. De productie wordt verspreid over de wereld, alhoewel de focus op China blijft. De gemiddelde omvang van de uitbesteding van de productie naar Duitsland en België is echter groter, dan wel even groot, als het aandeel van de productie dat uitbesteed wordt naar Polen en India.

 

Positief imago Nederlandse producten

Net als in voorgaande Trends in Export onderzoeken staat het positieve imago van de Nederlandse producten boven aan de lijst van belangrijke stimulans voor de Nederlandse export. Daarnaast wordt de kwaliteit van onze infrastructuur door exporteurs als positief ervaren. Opvallend is hoe de respondenten de opkomst van de Chinese economie beoordelen. Vorig jaar gaf ruim de helft (53 procent) aan dit als een bedreiging te zien, nu geeft 53 procent aan dit juist als een kans te beschouwen.

 

Lees ook: Nederland verliest logistieke toppositie (april 2006)

 

Bekijk het volledige rapport op http://www.trendsinexport.nl/ 

Reageer op dit artikel