nieuws

Minder werk in beroepsgoederenvervoer

Home

In totaal waren in januari 2004 in het Beroepsgoederenvervoer (BGV) 128.800 mensen werkzaam. Dat was ongeveer duizend personen minder dan een jaar eerder.

Minder werk in beroepsgoederenvervoer
Minder werk in beroepsgoederenvervoer

Het aandeel warehousemedewerkers binnen het BGV steeg in 2003 licht. Daarmee werd een neerwaartse trend doorbroken.

 

Dat bleek uit cijfers van VTL. De opleidingsorganisatie berekend gemiddelden over een periode van drie jaar en herhaalt die berekeningen elk jaar opnieuw. Dit onderzoek werd in 2004 uitgevoerd.

 

Zo bleek uit de cijfers dat het aantal chauffeurs dat in de sector werkzaam was, tussen 2001 en 2004 steeg van bijna 71.000 naar 90.730. Het aandeel van chauffeurs op het totale werknemersbestand van bedrijven is wel afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Bij kleine bedrijven was het aandeel negentig procent, bij grote ondernemingen lag dit rond de 65 procent.

Het aandeel vrouwen en etnische minderheden in de branche steeg licht, maar stak volgens VTL nog steeds schril af bij het landelijk gemiddelde. Het aandeel vrouwen in het beroepsgoederenvervoer was 10,1 procent, waar het landelijk 43 procent was. Het percentage etnische minderheden in de branche was twee procent en landelijk twintig procent.

 

Bron:VTL, Logistiekkrant juli 2004

 

Reageer op dit artikel