nieuws

Uitzendbranche krijgt eigen norm

Home

De uitzendbranche krijgt een eigen Nederlandse norm. De nieuwe norm moet bedrijven die uitzendkrachten inhuren, beter beschermen tegen fraude.

De NEN 4400 is opgesteld door de uitzendbranche zelf. De norm moet uiteindelijk leiden tot één landelijk controlesystem en een register van gescreende, goedgekeurde uitzendbureaus en aannemers. Er worden bijvoorbeeld strenge eisen gesteld aan de personeels- en loonadministratie. Goedgekeurde uitzendbureaus krijgen een certificaat.
Op dit moment is de norm in ontwerp-stadium verschenen. Tot 15 december kan iedereen nog commentaar geven. Begin 2006 kan de norm dan worden gepubliceerd.
Bij het opstellen van de norm zijn onder meer FNV Bondgenoten, de Algemene Bond Uitzendondernemingen en de Vereniging Internationale Arbeidsbemiddeling (VIA) betrokken.

Reageer op dit artikel