nieuws

Start grondonderzoek Tweede Maasvlakte

Home

ROTTERDAM – Het Havenbedrijf Rotterdam is begonnen met een groot bodemonderzoek in het gebied waar de Tweede Maasvlakte moet komen. De komende twee weken worden op 22 locaties grondboringen uitgevoerd tot op een diepte van 45 meter onder NAP.

Het Havenbedrijf begint op de verste meetpunten, ongeveer drie kilometer uit de kust. Daarna wordt op een paar honderd meter uit de kust geboord. De zeebodem van de toekomstige Tweede Maasvlakte bestaat uit zand- en kleilagen. De informatie die de grondboringen het Havenbedrijf opleveren, zijn ook bedoeld voor aannemers. Die kunnen daarmee hun eerste berekeningen maken voor de kosten van landwinning. Het Havenbedrijf Rotterdam spreekt van een ‘standaardonderzoek’ en rekent erop dat er geen bodemverontreiniging zal optreden.

Reageer op dit artikel