nieuws

Naar rechter om importquota Chinees textiel

Home

AMSTERDAM – EVO is samen met Modint (organisatie van Nederlandse leveranciers van kleding) en Vivo (brancheorganisatie voor importbedrijven uit Azië) een versnelde procedure gestart tegen de Nederlandse Staat voor vrijgave van kleding die getroffen is door de textielquota.

Door de Europese quota kan in China bestelde kleding niet meer worden ingevoerd. De drie organisaties vinden het niet terecht dat importbedrijven worden getroffen door deze handelsbeperkingen, omdat contracten al zijn afgesloten en financiële verplichtingen zijn aangegaan nog voordat de quota’s in werking traden. De drie baseren de procedure op onzorgvuldigheid bij de Europese Commissie omdat een redelijke overgangstermijn ontbreekt en omdat de regeling een ongerechtvaardigde terugwerkende kracht heeft.
De organisaties betreuren de gang naar de rechter, zeker omdat ook EZ verzachting van de economische schade wil die de textielquota veroorzaken. Evo, Modint en Vivo zien echter geen andere uitweg, zeker nu de schade nog iedere dag toeneemt omdat al voor zes van de tien categorieën textiel het quotum bereikt is.
Volgens Evo, Modint en Vivo zijn de protectionistische EC-maatregelen onnodig, omdat absoluut geen sprake is van een bedreiging van de Europese industrie. Nadat de textielhandel met China begin dit jaar werd geliberaliseerd, is de import van kleding door de EU-lidstaten in de eerste vijf maanden van 2005 met slechts 3 procent toegenomen. In Nederland daalde het zelfs met 6 procent. Het enige verschil is, volgens de organisaties, dat handelsstromen verlegd zijn, doordat na de liberalisering veel import uit Azië nu vooral uit China komt.
De organisaties sturen verder een brandbrief naar premier Balkenende om bij EC-voorzitter Barosso aan te dringen op een snelle oplossing. Toch ziet het er niet naar uit dat de EC wijkt voor de druk. Evo, Modint en Vivo bereiden tevens een Europese procedure voor om schadevergoeding voor getroffen bedrijven te krijgen.

Reageer op dit artikel