nieuws

Geen TLN-CAO 2004-2005

Home

ZOETERMEER – De TLN-CAO 2004-2005 is van de baan. Een laatste poging om het principeakkoord te repareren is mislukt. Breekpunt tussen TLN en FNV Bondgenoten is een definitiekwestie in de paragraaf rond dubbelbemand rijden

Met het afbreken zijn de onderhandelingen rond 2004-2005 beëindigd. FNV Bondgenoten hield onverkort vast aan de voorwaarde dat bedrijven die voor 7 juli 2005 niet hadden afgesproken met hun werknemers om niet het volledige bedrag voor dubbelbemand rijden te betalen, dat die zich eerst moeten melden bij vakbonden als zij dit daarna nog willen. Voor de vakbonden is het TLN-voorstel onbespreekbaar om in een periode van twee jaar automatisch op minimaal 85 procent te komen.
TLN ziet in de huidige situatie dat ongelijke concurrentieposities ontstaan. En dit terwijl er in de sector op loonkosten toch al sprake is van hevige concurrentie uit Midden- en Oost-Europa. Sommige werkgevers hebben afspraken gemaakt met hun werknemers die zelfs onder de 85 procent zitten. Voglens TLN is de nawerking van de verlopen CAO 2003-2004 het ontstaan van willekeur. “En daarmee is geen enkele partij gediend.”
TLN verwacht dat de eerste onderhandelingen vopor de CAO 2005-2006 in de tweede week van september zullen starten.

Reageer op dit artikel