nieuws

RDM-affaire drukt winst Havenbedrijf Rotterdam

Home

ROTTERDAM – Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2004 een nettowinst behaald van 7 miljoen euro, flink minder dan de 56 miljoen euro het jaar ervoor. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Belangrijkste oorzaak van de lagere winst is de RDM-affaire. Oud-directeur W. Scholten zou eigenhandig bankgaranties hebben verstrekt aan het RDM-concern van Joep van den Nieuwenhuyzen.

Scholten zou voor 183,5 miljoen euro aan bankgaranties hebben gegeven. Het optreden van de oud-directeur noodzaakte het Havenbedrijf een voorziening van 49 miljoen euro te nemen. Die heeft betrekking op de garanties die Scholten na 31 december 2003 heeft verstrekt. Directeur Smits van het Havenbedrijf gaf aan in de toekomst ,,zuiniger aan te doen”. De haven moet efficiënter en goedkoper werken. Concrete maatregelen kon een woordvoerder van het Havenbedrijf nog niet noemen. Wel gaf hij aan dat de plannen van Smits ,,hooguit versneld” zijn door de RDM-affaire, maar niet als directe oplossing dienen. ,,Het is onvermijdelijk om te saneren.” De affaire bracht ook extra kosten met zich mee (9 miljoen euro). Het geld was onder meer nodig voor juridische adviezen en forensische onderzoeken. Verder was 2004 een overwegend goed jaar, vooral door een flinke toename van de overslag die zorgde voor hogere inkomsten in de vorm van zeehavengeld. Het Havenbedrijf keert 6,6 miljoen euro dividend uit aan de gemeente Rotterdam, die aandeelhouder is. Dat is bijna 40 miljoen minder dan bij de verzelfstandiging van het Havenbedrijf was afgesproken. Het ‘verschuldigde’ bedrag wordt nu op een later tijdstip uitgekeerd. Onbekend is alleen wanneer. De winstval over 2004 betekent dat bij het Havenbedrijf de versterking van het eigen vermogen vertraging oploopt. Dat kan nadelig zijn, want het bedrijf heeft geld nodig voor toekomstige grote investeringen, zoals in de Tweede Maasvlakte. Maar omdat de overslag in 2004 een sterke groei liet zien en de verwachting is dat die groei dit jaar aanhoudt, schat het Havenbedrijf dat het nadelig effect beperkt zal blijven. De goede vooruitzichten ten aanzien van overslag komen niet alleen door de groeiende goederenstroom vanuit China. Ook landen als Brazilië en andere landen in Zuid-Amerika en Groot-Brittannië zijn zeer belangrijk voor de Rotterdamse haven, aldus de woordvoerder. Ambities om weer de grootste haven ter wereld te worden, heeft het Havenbedrijf niet. Rotterdam raakte vorig jaar de leidende positie kwijt aan Shanghai. Een terugkeer naar de eerste plaats is volgens de zegsman ,,onmogelijk”. Het economische groeitempo in China ligt zo hoog dat Rotterdam niet kan bijbenen.

Reageer op dit artikel