nieuws

Exploitatie Betuweroute pas na aanloopperiode

Home

DEN HAAG – Minister Peijs van VenW geeft de Betuweroute de eerste drie tot vijf jaar in beheer bij ProRail. Dat is zeker tien jaar korter dan vooraf door de minister was verzocht. Peijs besloot tot verkorting omdat commerciële exploitatie van de Betuwelijn op dit moment nog prematuur is.

In februari 2004 kregen havenbedrijf Rotterdam en ProRail van de minister het verzoek een businesscase te maken voor exploitatie van de Betuweroute, voor een periode van vijftien jaar. Nu krijgt ProRail dus de concessie, maar voor slechts drie tot vijf jaar.
Omdat er nog teveel onzekerheden rond de exploitatie van de Betuwelijn zitten, wil de minister zich niet nu al vastleggen in een concessie voor vijftien jaar. ProRail en havenbedrijf Rotterdam kunnen zich hierin vinden.
In het voorstel streefden het havenbedrijf en ProRail naar een hoge mate van dekking van de lasten én naar het genereren van een behoorlijk volume, door op korte termijn een groot aantal vervoerders en verladers van de lijn gebruik te laten maken. Omdat hiervoor een (volgens ProRail en het havenbedrijf) concurrerende, realistische tariefstelling werd gekozen, zou pas op langere termijn volledige dekking van exploitatiekosten ontstaan.
De spoorbeheerder en het havenbedrijf krijgen nu de mogelijkheid er andere marktpartijen bij te betrekken. Na de aanloopperiode zal de minister de exploitatie echt gaan aanbesteden. Op korte termijn worden daarom gesprekken gevoerd met Towrail, een consortium met onder meer Volker Wessels en Siemens Nederland, en eventuele andere geïnteresseerde partijen.

Reageer op dit artikel