nieuws

Transavia vergroot efficiency van onderhoud

Home

Luchtvaartmaatschappij Transavia wil de efficiency van zijn onderhoudsactiviteiten sterk verbeteren door de inzet van de planning- en scheduling-oplossing van Quintiq. Het intervalgebruik – de meetfactor die aangeeft hoe efficiënt een onderhoudstaak gepland is – werd reeds met tien procent verbeterd.

Bij Transavia is het onderhoud van toestellen ondergebracht bij de divisie Engineering & Maintenance (E&M). Deze divisie is verantwoordelijk voor het maximaal benutten van het intervalgebruik van onderhoudstaken. Dit houdt in dat de onderhoudswerkzaamheden op het juiste moment worden gepland om op tijd klaar te zijn. E&M moet hierbij rekening houden met de benodigde capaciteit, het bestellen van onderdelen, de aanwezigheid van de juiste apparatuur en het zo efficiënt mogelijk indelen van technici over de diverse uit te voeren onderhoudstaken. Het inplannen van onderhoudstaken is dusdanig complex, dat daarvoor een brede expertise nodig is en korte- en langetermijnplannen vaak moeten worden aangepast. De prioriteit van taken verandert continu op basis van veranderingen in de vlootstatus, personeelswijzigingen en beschikbare resources, en vluchtschema’s. Voor dit proces is dan ook actuele, real-time informatie over diverse onderdelen noodzakelijk. Bijvoorbeeld over benodigd materiaal, apparatuur, experts, hangarruimte en vluchtschema’s. Om deze informatie altijd en overal te kunnen oproepen en direct te kunnen gebruiken in de berekeningen van de optimale planning van de inspecties en de daarbij benodigde resources, koos Transavia voor de implementatie van de planning- en scheduling-oplossing van Quintiq en implementatiepartner Ab Ovo.

Het grootste kostenvoordeel wordt behaald doordat de operationele beschikbaarheid van vliegtuigen wordt vergroot. Een vliegtuig dat onnodig vaak in onderhoud is, vliegt minder uren, wat een negatieve invloed heeft op de omzet van Transavia.

Reageer op dit artikel