nieuws

Vos in conflict met bank

Home

AMSTERDAM – Vos Logistics in Oss heeft een conflict met de ABN Amro bank. De bank beweert dat Vos een bedrag van 20,7 miljoen euro heeft onttrokken aan de werkmaatschappij in Veendam om daar het wagenpark van andere werkmaatschappijen te kunnen vernieuwen. Het Financieele Dagblad bericht hier vandaag over op de voorpagina. De vestiging van Vos Intermodal in Veendam is voor eenderde deel in handen van ABN Amro Capital.

De transactie vond plaats in 2002, toen Vos onroerend goed verkocht aan een Zwitserse beleggingsmaatschappij. In totaal deed Vos voor 55 miljoen euro van de hand, waarvan dus ruim 20 miljoen euro aan vastgoed dat toebehoorde aan Vos Intermodal. De opbrengst daarvan werd doorgeschoven naar zusterbedrijven, die daarmee het wagenpark konden financieren. ABN Amro zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de transactie. Vos had voor het beschikbaar stellen van het geld zekerheden moeten vragen en rente moeten doorberekenen, aldus de bank, die zich benadeeld voelt. ABN Amro zegt op basis van de statuten als mede-aandeelhouder toestemming te moeten geven voor een dergelijke transactie. Vos beweert dat de bank wel degelijk op de hoogte was, omdat met het vrijgekomen geld ook hypotheken zijn afgelost. Beide partijen hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen. In een reactie zegt Ruud Vreeman (commissaris van het bedrijf en burgermeester van Tilburg) dat de kwestie intern heeft geleid tot een stevige discussie met Wim Vos als directeur van de holding – al vindt Vreeman dat het bedrijf geen blaam treft. Volgens Vreeman beschikt het familiebedrijf nog maar kort over commissarissen. ,,In de nieuwe verhoudingen moet de directie zijn plek vinden.’’

Reageer op dit artikel