nieuws

Goederenvervoer wil niet langer werken

Home

ZOETERMEER – De kabinetsplannen om de VUT- en prepensionregelingen te wijzigen zijn bij TLN en KNV in het verkeerde keelgat geschoten. Beide organisaties zijn tegen een verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar. In 2001 is deze regeling al verhoogd van 59 naar 60 jaar.

KNV en TLN zijn van mening dat iedere sector zijn eigen beleid moet kunnen bepalen. De goederenvervoersector is volgens hen arbeidsintensief, waarbij voornamelijk lichamelijke arbeid wordt verricht en waarin de werknemers al jong beginnen. De werkgevers vrezen dat, als de kabinetsplannen doorgaan, het aantal oudere arbeidsongeschikten in deze sector flink zal toenemen.
De goederenvervoerders over de weg pleiten voor een continuering van de prepensioenregeling, waarbij financiering op collectieve basis geregeld is, omdat anders het financiële fundament onder het prepensioen wegvalt.

Reageer op dit artikel